Трудові відносини у період дії воєнного стану

Законом України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яка набрала чинності 24.03.2022, (далі – Закон № 2136-IX) главу XIX «Прикінцеві положення» Кодексу Законів про працю України доповнено пунктом 2 «Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Закон № 2136-IX визначає особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Законом № 2136-IX передбачено, що на період дії воєнного стану:

 • не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом, зокрема, норми частини третьої статті 32 КЗпП України та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці; норми статті 43 КЗпП України, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів; норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої статті 65, частин третьої – п’ятої статті 67 та статей 71-73 (святкові і неробочі дні) КЗпП України; норми частин першої і другої статті 54 (Тривалість роботи в нічний час) КЗпП України;
 • призупиняється дія статті 44 (відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та відповідні норми колективних договорів;
 • вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України;
 • може встановлюватися умова про випробування працівника під час прийняття на роботу для будь-якої категорії працівників;
 • роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника (внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме);
 • роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, ЛИШЕ для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою;
 • з ініціативи роботодавця допускається звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки;
 • нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 60 годин на тиждень та скорочена тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу;
 • п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення);
 • визначається роботодавцем час початку і закінчення щоденної роботи (зміни);
 • може бути скорочена до 24 годин тривалість щотижневого безперервного відпочинку;
 • роботодавцем самостійно визначається, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці, порядок організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у районах активних бойових дій;
 • не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота;
 • дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах;
 • можуть залучатися, за їхньою згодою, працівники, які мають дітей (крім випадків, визначених статтею 8 (робота в нічній час) цього Закону) до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження;
 • заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором;
 • роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили;
 • роботодавець не звільняється від обов’язку виплати заробітної плати у разі звільнення його від відповідальності за несвоєчасну оплату праці;
 • може бути відтермінований строк виплати заробітної плати до моменту відновлення діяльності підприємства у разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойові дії;
 • може бути зупинена за ініціативою роботодавця дія окремих положень колективного договору;
 • щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні;
 • роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури;
 • роботодавець може надавати на прохання працівника відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки»;
 • працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури) у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для його життя і здоров’я.

Законом № 2136-ІХ введено нове поняття як «призупинення дії трудового договору»

Відповідно до статті 13 Закону № 2136-IX призупинення дії трудового договоруце тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

ВАЖЛИВО!!! Цей Закон діє протягом воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану, крім частини третьої статті 13 (призупинення дії трудового договору) цього Закону, яка втрачає чинність з моменту завершення виплати державою, що здійснює військову агресію проти України, відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.