9. Позовна заява зі спорів, пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав або з захистом права на знаки для товарів і послуг, чи з захистом права на винаходи.

Бланк підприємства

Вих. № ___ від “_” ___ 2016 року

До Господарського Суду міста Києва
вул. Б. Хмельницького, 44-Б, м. Київ, 01030

Позивач: Компанія САСІПСЕН (SASIPSEN)
Адреса: вул. Хрещатик, 3, м. Київ, 01041
Код ЄДРПОУ: 123456789
р/р: 98765432198 в АТ “Укрсімбанк”, МФО 19876543

Відповідач 1: Державна служба інтелектуальної власності України
вул. В. Липківського, 7, м. Київ, 03680; код ЄДРПОУ 37552556

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Лісок”
с. Велика Вільшанка, Васильківський р-н, Київська обл., 08671
Код ЄДРПОУ: 123456789
р/р: 123456789123 в АТ “Укрсімбанк”, МФО 12345678

Позовна заява
про визнання недійсним свідоцтва України № 123456 на знак для товарів та послуг

Державною службою інтелектуальної власності України за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма “Лісок” зареєстровано знак для товарів і послуг “СНЕЖКОЛІД”, про що видано Свідоцтво України № 123456 на знак для товарів та послуг.
Оспорюване Свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки для товарів і послуг “СНЕЖКА” та “SNEJKA”, захищені міжнародними реєстраціями № 456789 та № 987456А.
Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Позивач є власником знаків для товарів і послуг “СНЕЖКА” та “SNEJKA” за міжнародними реєстраціями № 456789, дія якого поширюється на територію України з16.05.1994, та № 987456А, дія якого поширюється на територію України з 18.03.1993, а також комбінованих позначень за міжнародними реєстраціями № 956880, 956878, 954009, 953363 від 14.01.2008.
Вказані міжнародні реєстрації зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.
При цьому, за ТОВ фірма “Лісок” зареєстровано знак для товарів і послуг “СНЕЖКОЛІД”, про що видано Свідоцтво України № 123456 (дата подання заявки – 11.09.2012). Зазначений Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.
Зазначаємо, що знак “СНЕЖКОЛІД”, захищений Свідоцтвом України № 123456, не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнані недійсними, оскільки являється схожим настільки, що їх можна сплутати, із Знаками позивача, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно позивача, товари, для яких зареєстровано оспорюваний Знак, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровані Знаки позивача.
Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:
а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Крім того, відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2.08.1995 за № 276/812 «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Стосовно позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов’язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 123456 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», зазначаємо, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності України.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З урахуванням викладеного та на підставі статей 124 Конституції України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статей 32-33, 54, 56, 57 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Визнати недійсним Свідоцтво України № 123456 на знак для товарів і послуг «СНЕЖКОЛІД», зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма “Лісок”.
2. Зобов’язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України № 123456 на знак для товарів і послуг «СНЕЖКОЛІД», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Додатки:

Підпис

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.