8. Претензія зі спору, що виник із договору перевезення чи з договору про надання послуг зв’язку, чи з договору, заснованого на державному замовленні.

Бланк 

Вих. № 07/10-16 від 07.10.2016

Фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович
вул. Шевченка, 3, с. Вербівка, Харківської області

ПРЕТЕНЗІЯ
про не належне виконання умов договору перевезення вантажів від 15.02.2016 № 4/1

15 лютого 2016 року між Фізичною особою-підприємцем Івановим Іваном Івановичем, як експедитором, що діє від імені та за рахунок замовника перевезення, та Фізичною особою-підприємцем Петренко Василієм Васильовичем, як перевізником, укладено договір перевезення вантажів № 4/1 (далі за текстом – Договір), за умовами якого перевізник за плату бере на себе зобов’язання виконувати перевезення вантажів у міжнародному та внутрішньому сполученні.
Сторони визначили, що терміни в Договорі застосовуються в наступному їх значенні: Замовник перевезення – особа (вантажовідправник/вантажоодержувач, замовник-експедитор інш.), з якою експедитором укладено договір транспортного експедирування; Експедитор – сторона Договору, що діє за дорученням від імені та за рахунок замовника перевезення; Перевізник – сторона Договору, яка безпосередньо, та/або за допомогою своїх агентів, інших осіб здійснює перевезення переданого йому вантажу згідно транспортної накладної (СМR) та приймає на себе відповідальність за збереження вантажу з моменту його прийняття до перевезення; Заявка – погоджені сторонами умови і вимоги до кожного конкретного перевезення та/або групи перевезень, які необхідно виконати.
Згідно пункту 1.2 Договору в окремих заявках на перевезення вантажу сторони визначають: вид та найменування вантажу; плату за перевезення, дату та місце завантаження/розвантаження; строк (термін) виконання перевезення; інші вимоги та умови кожного конкретного перевезення та / або групи перевезень.
Відповідно до пункту 3.1.5 Договору експедитор прийняв на себе зобов’язання сплачувати перевізнику з отриманих від замовника перевезення грошових коштів плату за перевезення.
За умовами пункту 4.1 Договору розмір плати за послуги перевізника узгоджується сторонами у заявці, оплата послуг перевізника здійснюється протягом 14 банківських днів на підставі отриманих від перевізника оригіналу транспортної накладної з усіма, передбаченими законом відмітками про одержання вантажу вантажоодержувачем без претензій та зауважень, підписаного Акту виконаних робіт і оригіналу рахунку-фактури (вищевказані документи мають бути завірені мокрою печаткою підприємства та підписом відповідальної особи).
Пунктом 4.2 Договору встановлено, що плата за перевезення, можливі штрафні санкції, неустойки, виставлені перевізником, сплачуються експедитором після надходження на розрахунковий рахунок експедитора грошових коштів на такі виплати від замовника перевезення. При цьому експедитор на вимогу перевізника зобов’язаний повідомляти про затримку оплати в строки, передбачені пунктом 4.1 Договору в разі ненадходження грошових коштів від замовника перевезення і, у разі запиту, підтверджувати банківською випискою таке ненадходження. За окремою угодою сторін або за власним рішенням експедитор оплачує послуги перевізника з власних коштів. В разі ненадходження експедитору грошових коштів від замовника перевезення, перевізник вправі вимагати оплати послуг з перевезення, можливих штрафних санкцій безпосередньо від замовника перевезення.
Пунктом 8.1 Договору сторони узгодили, що він набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2016.
20 липня 2016 року сторонами узгоджено заявку №4/1 на перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка була підписана сторонами і на підставі якої перевізник взяв на себе зобов’язання надати послуги з перевезення вантажу – вентиляційні системи, 0,85т, 6 палет, 15 метрів за маршрутом завод “Вентс”, м.Боярка вул.40-річчя Жовтня, 36 (Україна) – 25100, Brescia (Італія), із узгодженим терміном доставки вантажу – 1 серпня 2016 року до місця розвантаження.
Також, сторонами досягнуто згоди щодо вартості транспортних послуг за перевезення вантажу, за вказаною вище заявкою, яка складає 26780,00грн.
Виконання перевізником своїх зобов’язань за Договором та заявкою №4/1 підтверджується товарно-транспортною накладною CMR 251033.
На виконання пункту 4.1 Договору Вам надіслано рекомендованим листом на вашу адресу рахунок на оплату від 01.08.2016 за №01/08-16 за надання послуг з перевезення вантажів в сумі 26780,00грн., а також оригінал товарно-транспортної накладної та Акту наданих послуг від 01.08.2016 за №01/08-16, який був отриманий замовником 12.08.2016.
Вами не висловлено зауважень та заперечень щодо отримання 12.08.2016 вказаних документів.
Таким чином, послуги перевезення мали бути оплачені протягом 14 банківських днів з моменту отримання цих документів, тобто не пізніше 02.09.2016.

Нагадуємо, що пунктом 6.1 Договору сторони узгодили, що сторона, яка одержала претензію, зобов’язана розглянути її і відповісти по суті претензії (підтвердити згоду на повне або часткове задоволення, або повідомити про повну або часткову відмову в її задоволенні) не пізніше семи робочих днів з дати отримання претензії. У разі відмови від зобов’язання надати письмову відповідь на претензію та/або перевищення строків її розгляду, встановлених Договором, сторона-одержувач претензії вважається такою, що погодилась з усіма вимогами, висунутими в претензії.
Згідно частини 1 статті 909 ЦК України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Частиною 2 статті 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Проте вами станом на сьогодні послуги перевезення не оплачені, у зв’язку з чим, ВИМАГАЄМО сплатити заборгованість в розмірі 26780,00грн.; 253,13 грн. 3% річних, які нараховані за період з 03.09.2016 по 19.12.2016, 1749,83грн. інфляційних втрат за період вересень-листопад 2016 року.

У випадку залишення цієї претензії без розгляду та задоволення, ми вимушені будемо звернутись до господарського суду за захистом своїх прав та законних інтересів.

Додатки:

Підпис

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.