10. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору.

Бланк підприємства

Вих. №__ від «_»____ 2017

Господарського суду Херсонської області
вул. Театральна, 18, м. Херсон, 73000

Позивач: Товариства з обмеженою відповідальністю “Вестюг Херсон”
вул. Крайня, 6, с. Чорнобаївка, Білозерського району, Херсонської області, 73000

Відповідач: Приватного підприємства “Мега-Сервіс-С”
вул. Осоки, 46, м. Херсон, 73000

ціна позову 177 500,00 грн.

Позовна заява
про не виконання договору від 18.12.2013 

18.12.2013 між Товариство з обмеженою відповідальністю “Вестюг Херсон” (надалі – позивач) та Приватне підприємство “Мега-Сервіс-С” (надалі – відповідач) укладено договір б/н про надання юридичних послуг, на умовах якого відповідач зобов’язався надати позивачеві консультаційні та юридичні послуги щодо представництва, одержання дозвільної документації та щодо отримання договору на підключення до мережі електропостачання (встановлена потужність 500 кВт) комплексу, з місцезнаходженням Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, 152-й кілометр залізничної дороги “Одеса-Херсон”, будинок б/н, а позивач зобов’язався сплатити за ці послуги 177 500,00 грн. протягом 3-х днів з моменту підписання даного договору (надалі – договір). Згідно з п.4.2. договору відповідач приступає до виконання своїх зобов’язань за договором після сплати позивачем авансу. Згідно з п.7.3. договору даний договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 19.03.2014.
На виконання договору позивач сплатив відповідачеві 177 500,00 грн. (без ПДВ), платіжним дорученням № 905 від 19.12.2013, згідно виставленого відповідачем рахунку від 18.12.2013 № 18/12. Проте, отримавши вказані грошові кошти від позивача, відповідач ані до 19.03.2014 – строк завершення дії договору, ані до теперішнього часу не надав позивачеві передбачені договором послуги, повністю або у їхній будь-якій частині, та не повернув позивачеві, повністю або частково, 177 500,00 грн. отриманих від позивача в якості плати за послуги.
Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України зобов’язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону та договору, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України. Згідно з ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України не допускається одностороння відмова від виконання зобов’язання крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до ст. 202 Господарського кодексу України господарське зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Згідно з ч. 1 ст. 903 Цивільного кодексу України якщо договір передбачає надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки і в порядку, що встановлені договором. Відповідно до ч. 1 ст. 906 Цивільного кодексу України збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором.
Статтею 610 Цивільного кодексу України визначено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).
Відповідно до ч. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Відшкодування збитків є видом відповідальності учасників цивільних правовідносин за шкоду, яка є негативним наслідком правопорушення. Право на відшкодування завданих збитків виникає при наявності складу цивільного правопорушення: порушення цивільного права (інтересу); завдання збитків, причинного зв’язку між порушенням права та збитками, наявності винної поведінки. Протиправною є поведінка особи з порушенням норм законодавства. Якщо зобов’язання виникає з договору, то протиправною визнається поведінка, що порушує умови договору та закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України одним з правових наслідків (встановлених законом або договором) порушення зобов’язання є відшкодування збитків.
Відповідно до ч. 1 ст. 614 Цивільного кодексу України збитки відшкодовуються за наявності вини особи, яка порушила зобов’язання. Відповідно до ч. 1 ст. 623 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання (боржник), має відшкодувати завдані порушенням збитки кредиторові. Згідно з частиною 2 цієї ж статті обов’язок доказування розміру збитків, завданих порушенням зобов’язання, покладається на кредитора.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України реальними збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.
Розмір заявлених позивачем до стягнення збитків, а саме, 177 500,00 грн., відповідає розміру вчиненого позивачем на користь відповідача платежу, згідно виставленого відповідачем 18.12.2013 рахунку за передбачені договором юридичні послуги відповідача, які останній так, фактично, й не надав позивачеві.

З урахуванням викладеного та на підставі статей 22, 610-611, 614, 901, 903 Цивільного кодексу, статті 193 Господарського кодексу України, 54-56 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з Приватного підприємства “Мега-Сервіс-С” (місцезнаходження: АДРЕСА_1; ідентифікаційний код юридичної особи 123456789) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Вестюг Херсон” (місцезнаходження: АДРЕСА_2; ідентифікаційний код юридичної особи 987654321) 177 500 (сто сімдесят сім тисяч п’ятсот) грн. 00 коп. збитків та 2662 (дві тисячі шістсот шістдесят дві) грн. 50 коп. компенсації по сплаті судового збору.

Додатки:
Підпис

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.