11. Позовна заява щодо порушення умов договорів позики або позички.

До Шевченківського районного суду м. Києва
вул. Дегтярівська, 31-А, м. Київ, 03057

Позивач: Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова допомога»
вул. Крайня, 23, м. Київ, 03057

Відповідач: Іванов Іван Іванович
вул. Оранжерейна, 3, м. Київ, 03057

Позовна заява
про стягнення заборгованості за договором позики

08.05.2015 між ТОВ «Фінансова допомога» (далі – позивач) та Івановим Іваном Івановичем (далі – відповідач) укладено договір позики №12345678 (далі – Договір) на суму 1500,00 грн.
Відповідно до умов Договору відповідачу надано грошові кошти у розмірі 1500,00 грн. на умовах строковості, зворотності, платності, зі сплатою процентів у розмірі 0,80% в день від суми позики, але не менше 40 грн. в день, строком на 10 календарних днів.
Відповідно до п.1.3 договору позики сторони погодили, що датою перерахування суми позики на банківський рахунок, вказаний позичальником (відповідачем), є датою укладання договору позики.
Банком зобов’язання за Договором виконані, що підтверджується платіжним дорученням №820 від 08.05.2015 року.
Відповідно до п.1.2 Договору, строк дії договору 10 днів, але в будь-якому разі цей договір діє до повного виконання позичальником (відповідачем) своїх зобов’язань за цим договором.
Згідно п.п.1 п.2.1.1 Договору, позикодавець (позивач) має право вимагати від позичальника (відповідача) повернення суми позики, процентів за користування позикою, комісії за обслуговування договору позики в повному обсязі та виконання усіх інших зобов’язань, передбачених цим договором.
Відповідно до п.п.1, 3 п.2.2.2 Договору, позичальник (відповідач) зобов’язувався вчасно повернути позику, сплатити проценти за користування позикою та комісію за обслуговування договору позики в порядку визначеному цим договором; у випадку прострочення сплати заборгованості за цим договором в повному обсязі або частково, сплатити нараховані проценти за користування позикою, виходячи з фактичного строку користування, включаючи день погашення.
Крім того, п. 4.4 договору встановлено, що при порушенні виконання зобов’язань за договором позики та у разі, якщо встановлений пунктом 1.4 цього договору, процент за користування позикою менший ніж 2 відсотки від суми позики за кожен день користування позикою, то позичальник додатково сплачує штраф.
П. 7.5 Договору, за несвоєчасне повернення суми позики і сплати процентів за користування позикою позичальник (відповідач) зобов’язаний сплатити позикодавцю (позивачу) разовий штраф у розмірі 9% річних від суми позики, при цьому проценти за користування позикою нараховуються в розмірі 3% в день від суми позики до дня повного погашення заборгованості включно, але у будь якому випадку не більше 100 календарних днів.
Відповідач відповідно до умов Договору зобов’язувався повернути отриману позику, сплатити відсотки за користування позикою та виконати свої зобов’язання згідно з даним договором в повному обсязі. Але свої зобов’язання належним чином не виконав, в результаті чого станом на 27.08.2015 року має заборгованість перед ТОВ «Фінансова допомога» в розмірі 6120,00 грн., що підтверджується розрахунком заборгованості від 27.08.2015 року, який надається.
Заборгованість за договором складає 6120,00 грн., з яких: 1500,00 грн. – сума позики, 120 грн. – проценти за користування позикою, 4365 грн. – прострочені проценти, 135 грн. – штраф.

Згідно з ч.1 ст. 1049 України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).
Відповідно до ч.1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором.
Згідно ч.1 ст. 624 ЦК України, якщо за порушення зобов’язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

З урахуванням викладеного та на підставі статей 610, 612, 624, 1049 Цивільного кодексу України, статей 3, 10, 60, 119-120 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з Іванова Івана Івановича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова допомога» заборгованість за договором позики №878061855 від 08.05.2015 року в розмірі 6120 (шість тисяч сто двадцять) грн. 00 коп.: з яких: 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. сума позики, 120 (сто двадцять) грн. проценти за користування позикою, 4365 (чотири тисячі триста шістдесят п’ять) грн. прострочені проценти, 135 (сто тридцять п’ять) грн. штраф.

Додатки:

«__»_____ 2015 року

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.