10. Позовна заява щодо порушення умов договорів лізингу або найму (оренди).

До Южноукраїнського міського суду
Миколаївської області
вулиця Дружби народів, 3А, Южноукраїнськ,
Миколаївська область, 55000

Позивач: Публічного акціонерного товариства “МКБанк”
вулиця Спортивна, 13, Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000

Відповідач: Іванов Іван Іванович
вулиця Миру, 26, Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55000

Позовна заява
про стягнення заборгованості за договором лізингу

Заявою про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № NKUCAX10728371 від 09.11.2010 Іванов Іван Іванович (далі – відповідач) виразив своє бажання щодо приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, що розміщені на веб-сайті банку.
Відповідач згідно умов договору отримав від ПАТ КБ «МКБанк» у платне користування автомобіль марки DAEWOO, модель NEXIA, рік випуску 2008, тип ТЗ: легковий седан-В, № кузова/шасі ХWB3D32UD8A003370, реєстраційний номер 1234, темно-червоного кольору та зобов’язався сплачувати щомісячні платежі, пов’язані з виконанням договору лізингу, у строк та у розмірі, встановленому у додатку 2 графіку лізингових платежів, з переходом права власності на предмет лізингу по закінченню строку виконання договору. Щомісячні платежі, та порядок їх сплати: щомісячно, згідно графіку, та включають в себе: платіж по відшкодуванню частини вартості предмету лізингу у розмірі згідно додатку 2 (Графік лізингових платежів); винагорода за користування предметом лізингу в розмірі згідно додатку 2 (Графік лізингових платежів), якщо інше не зазначено в умовах та правилах надання банківських послуг; винагорода за проведення щомісячного моніторингу предмету лізингу в розмірі згідно додатку 2 (графік лізингових платежів), якщо інше не зазначено в умовах та правилах надання банківських послуг. Вказаний вище автомобіль відповідно до свідоцтва про реєстрацію належить на праві власності ПАТ КБ «МКБанк».
У порушення зазначених норм закону та умов договору зобов’язання належним чином не виконані. Відповідно до умов договору станом на 22 січня 2016 року заборгованість відповідача перед ПАТ КБ «МКбанк» за фактичний строк користування предметом лізингу складає 37135,82 грн., а саме: 23194,21 грн. – заборгованість по залишку вартості предмету лізингу; 2156,21 грн. – заборгованість за винагородою за користування предметом лізингу; 323,44 грн. – заборгованість за винагородою за проведення моніторингу предмету лізингу; 9455,49 грн. -заборгованість з пені, 250 грн. штраф (фіксована частина), 1756, 47 грн. штраф (процентна складова).
Відповідно до копії листа від 24.12.2015 року відповідача повідомлено, що зобов’язання відповідно до умов договору належним чином не виконуються та станом 24.12.2015 року мається заборгованість перед позивачем на суму 35012,54 грн.

Договір лізингу за своєю правовою природою є змішаним договором та містить елементи договору оренди (найму) та договору купівлі-продажу транспортного засобу, що випливає зі змісту договору відповідно до ст. 628 ЦК України.
Відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають з договору фінансового лізингу. Ці відносини можуть бути як виключно лізинговими, так і поєднуватися з іншими договірними відносинами, наприклад, купівлі-продажу предмета лізингу. Залежно від зазначеної особливості передбачається можливість укладення як прямого, так і непрямого лізингу. В останньому випадку, крім чисто договору лізингу, полягає ще й договір купівлі-продажу предмета, який після придбання його лізингодавцем передається в лізинг, тобто мають місце два договори, які в сукупності складають цивільно-правові відносини лізингу.
Статтею 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» передбачено, що фінансовий лізинг (далі лізинг) це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу (далі – договір лізингу) лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на встановлений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).
Зі статті 2 цього Закону вбачається, що відносини, що виникають у зв’язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються цим Законом. Відносини, що виникають у разі набуття права господарського відання на предмет договору лізингу, регулюються за правилами, встановленими для регулювання відносин, що виникають у разі набуття права власності на предмет договору лізингу, крім права розпорядження предметом лізингу.
Згідно статті 3 вищевказаного Закону, предметом договору лізингу (далі предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг», договір лізингу має бути укладений у письмовій формі. Істотними умовами договору лізингу є: предмет лізингу; строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу); розмір лізингових платежів; інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Строк дії лізингу визначається сторонами договору лізингу відповідно до вимог цього Закону.
За змістом статті 808 Цивільного кодексу України, якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов’язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, монтажу, запуску в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодежувачем солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу.
Згідно ч. 1ст. 806 Цивільного кодексу України за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).
Згідно ч. 1ст. 2 Закону України “Про фінансовий лізинг” відносини, що виникають у зв’язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються цим Законом.
Відповідно до ч.2 ст. 806 Цивільного кодексу України до договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом. До відносин, пов’язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 10 Цивільного процесуального кодексу України передбачає обов’язок кожної сторони довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх позовних вимог.

З урахуванням викладеного та на підставі статей 526, 527, 530, 612, 625, 1054 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 10, 11, 60, 119-120 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з Іванова Івана Івановича, 03.02.1975 року народження, уродженця м. Южноукраїнська, реєстраційний номер облікової картки платника податків123456789,на користь Публічного акціонерного товариства «МКБанк» (55000, вулиця Спортивна, 13, Южноукраїнськ, Миколаївська область, код ЄДРПОУ 12345678, р/р 1234567891234, МФО 123456) заборгованість за договором фінансового лізингу         № NKUCAX10728371 від 09.11.2010 року в розмірі 37135 (тридцять сім тисяч сто тридцять п’ять) грн. 82 коп.

Додатки:

Представник позивача

«__»_____ 2016 року

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.