22. Заява про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в адміністративній справі.

Бланк підприємства

Вих. № ___ від «_»_____ 2016 року

До Львівського окружного адміністративного суду
вул. Чоколівська, 2-е, м. Львів, 79018

Відповідач (заявник): Державне підприємство «Лютик»
Вул. Мира, 17, м. Львів, 79018

Позивач: Державна податкова інспекція у Сихівському районні
Львівської області Державної податкової служби
вул. Святого Петра, 2/1, м. Львів, 79018

Заява
про відстрочення виконання судового рішення по справі № 126/1234/15

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 25.11.2015 у справі № 126/1234/15 за позовом Державної податкової інспекції у Сихівському районні Львівської області Державної податкової служби до державного підприємства «Лютик» про стягнення коштів за податковим боргом в сумі 489000 грн. 56 коп., позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Підставою для звернення із заявою про відстрочення виконання судового рішення стало те, що у підприємства відсутні кошти на рахунках, наявна велика заборгованість перед працівниками, органами Пенсійного фонду, фондами соціального страхування, майно підприємства перебуває у податкові заставі, а частина заборгованості становить так звана міжбалансова заборгованість.

Відповідно до статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України, за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження можуть звернутися до адміністративного суду першої інстанції (незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист) із заявою про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. За наявності обставин та в порядку, передбачених абзацом першим цієї частини, сторона виконавчого провадження, а також державний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи у випадку, передбаченому Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, мають право звернутися до суду із заявою про зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.
На підтвердження вищевказаних доводів надаємо суду баланс підприємства станом на 01.01.2016 (форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) станом на 01.01.2016, та довідку про залишок коштів на рахунках у банках, що становить 6074 грн. 57 коп., станом на 01.01.2016.
Таким чином на банківських рахунках підприємства відсутні кошти, достатні для погашення податкової заборгованості.
З урахуванням викладеного та на підставі статей 263 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ СУД:

1. Задовольнити заяву державного підприємства «Лютик» про відстрочення виконання постанови Львівського окружного адміністративного суду від 25.11.2015 у справі № 126/1234/15 за позовом Державної податкової інспекції у Сихівському районні Львівської області Державної податкової служби до державного підприємства «Лютик» про стягнення коштів за податковим боргом в сумі 489000 грн. 56 коп.
2. Відстрочити виконання постанови Львівського окружного адміністративного суду від 25.11.2015 у справі № 126/1234/15 за позовом Державної податкової інспекції у Сихівському районні Львівської області Державної податкової служби до державного підприємства «Лютик» про стягнення коштів за податковим боргом в сумі 489000 грн. 56 коп. терміном на 1 (один) рік – до 01.02.2017.

Додатки:

Підпис

 

Бланк підприємства

Вих. № ___ від «__» ___ 2016

До Одеського апеляційного адміністративного суду
вулиця Софіївська, 19, м. Одеса, Одеська область, 65000

Позивач: Іванов Іван Іванович
вул. Канатна, 42, м. Одеса, Одеська область, 65000

Відповідач (заявник): Управління соціального захисту населення в
Суворовському районі м. Одеси
вул. Липки, 3, м. Одеса, Одеська область, 65000

Заява
про встановлення зміни способу і порядку виконання постанови Суворовського районного суду від 26 лютого 2016 року у справі № 1234/12345/16

Постановою Суворовського районного суду від 26 лютого 2016 року у справі №1234/12345/16 за позовом Іванова Івана Івановича до Управління соціального захисту населення в Суворовському районі м. Одеси про покладання обов’язку по виплаті разової грошової допомоги, позовні вимоги задоволені у повному обсязі.
Згідно зі ст. 7 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
У разі якщо рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.
Відповідно до статі 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право звертатись до суду, який видав виконавчий документ, – із заявою (поданням) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення, про відстрочку чи розстрочку виконання рішення.
Згідно з ч.1 ст. 263 Кодексу адміністративного судочинства України, за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження – із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду.
Під зміною способу і порядку виконання рішення слід розуміти прийняття судом нових заходів для реалізації рішення у разі неможливості його виконання у встановленими раніше порядку і способом. Змінюючи спосіб і порядок виконання судового рішення, суд не може змінювати останнє по суті.
Підставою для застосування правил наведеної норми є обставини, що перешкоджають належному виконанню судового рішення в адміністративній справі: ускладнюють його виконання або роблять неможливим. Для відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення такою обставиною може бути недостатність коштів на рахунку, стихійне лихо, для зміни способу чи порядку виконання судового рішення – неможливість виконання судового рішення внаслідок відсутності, пошкодження або знищення об’єкта стягнення або з інших причин.
Таким чином, для відстрочення, розстрочення виконання рішення та зміни способу його є такі підстави: для розстрочення та відстрочення – обставини, що ускладнюють виконання, а для зміни способу і порядку виконання – обставини, які роблять виконання неможливим.
Відповідно до ч.1 ст. 3 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
Таким чином, надаємо довідку про перерахування боргу Іванову Івану Івановичу у розмірі 3 428 грн., та який буде виплачено за надходженням коштів на ці цілі.
Отже, невиконання рішення суду в частині виплати разової грошової допомоги є підставою для зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення, оскільки відсутність та не надходження коштів не залежить від дій Управління соціального захисту населення в Суворовському районі м. Одеси.
З урахуванням викладеного та на підставі статей 263 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ СУД:

1. Задовольнити заяву про встановлення зміни способу і порядку виконання постанови Суворовського районного суду від 26 лютого 2016 року у справі №1234/12345/16 за позовом Іванова Івана Івановича до Управління соціального захисту населення в Суворовському районі м. Одеси про покладання обов’язку по виплаті разової грошової допомоги.
2. Змінити спосіб і порядок виконання постанови Суворовського районного суду від 26 лютого 2016 року у справі №1234/12345/16 за позовом Іванова Івана Івановича до Управління соціального захисту населення в Суворовському районі м. Одеси про покладання обов’язку по виплаті разової грошової допомоги (абзац 2 резолютивної частини постанови суду):
з зобов’язання Управління соціального захисту населення в Суворовському районі м. Одеси нарахувати та виплатити разову грошову допомогу Іванову Івану Івановичу за 2015 рік з урахуванням вже раніше отриманих 380 (триста вісімдесят) грн.,
на стягнення з Управління соціального захисту населення в Суворовському районі м. Одеси на користь Іванова Івана Івановича разову грошову допомогу за 2015 рік у розмірі 3 428 грн. (три тисячі чотириста двадцять вісім грн.).

Додатки:

Підпис

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.