2. Заява про перегляд заочного рішення або заява про видачу судового наказу чи скасування судового наказу.

Заява про перегляд заочного рішення

до Шевченківського районного суду міста Києва
вул. Дегтярівська, 31-А, м. Київ, 03057

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кредитна спілка»
вулиця Незалежності, 29, м. Бровари, Київська область
ЄДРПОУ 12345678

Відповідач: Іванова Катерина Василівна
вул. Дегтярівська, 6yд. 29, м. Київ, 03057
Тел. моб: (093) 123-45-67

Представник відповідача:
Колетник Олеся Павловна
вул. Князівська, 3, м. Київ, 03556
Тел. моб.: (093) 123-45-69

Справа № 123/1234/16
Суддя: Ясень І.К.

ЗАЯВА
про перегляд заочного рішення Шевченківського районного суду м. Києва

19.01.2017 Шевченківським районним судом м. Києва по справі № 123/1234/16 прийнято заочне рішення, яким задоволені в повному обсязі позовні вимоги ТОВ «Кредитна спілка» до Іванової Катерини Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором від 15.03.2016 № 1234 на загальну суму 35415,00 грн.
Вважаю дане рішення суду не обґрунтованим та таким, що прийнято з порушенням норм процесуального та матеріального права, а саме: не в повному обсязі встановлені обставини справи, не досліджені докази в установленому порядку.
Відповідно до частини 1 статті 232 Цивільного кодексу України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився у судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і доказів, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.
По-перше, відповідач не з’явився у судове засідання та не повідомив про поважні причини не явки. Так на час підписання кредитного договору від 15.03.2016 № 1234 та станом на сьогодні відповідач проживає за адресом: м. Київ, вул. Банкова 4/72, яка вказана у позовній заяві. Про судовий розгляд справи та наявність судового рішення відповідач дізнався 3 березня 2017 року із повідомлення з державної виконавчої служби. Тобто судом фактично позбавлено відповідача можливості бути присутньому в судовому засіданні та захищати свої прва та інтереси. Вважаю, що судом не вжито усіх законних методів для повідомлення відповідача про розгляд даної справи. Жодної ухвали та судової повістки відповідач не отримував.
По-друге, відповідач має наявні докази та відомості, які мають істотне значення для вирішення даної справи. Такими доказами є документи, квитанції які підтверджують банківські операції, що напряму пов’язані із сумою заборгованості, а саме її своєчасне погашення. Такі відомості та пояснення будуть наданні під час судового засідання.
Враховуючи, що відповідача не повідомлено належним чином про розгляд даної справи, у зв’язку із чим він був позбавлений реальної можливості подавати докази та заперечувати проти позовних вимог, саме тому це є підставою для скасування заочного рішення.
Стаття 228 ЦПК України встановлює, що заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішення отримано відповідачем через канцелярію суду 22.03.2017.
З урахуванням викладеного та на підставі статей 228, 232 Цивільно процесуального кодексу України, ст. ст. 251,252,559 Цивільного кодексу України,-

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти заяву про скасування заочного рішення винесене Шевченківським судом м. Києва.
2. Скасувати заочне рішення винесене Шевченківським судом м. Києва та призначити справу до розгляду у загальному порядку.

Додатки:
1. Квитанція про сплату судового збору – на 1 арк.
2. Копія заяви з додатками.

Представник відповідача
«__» _______ 2017 року

 

Заява про видачу судового наказу

До Київського районного суду м. Полтави
пров. Хорольський, 6, м. Полтава, 36034

Заявник: Іванова Катерина Іванівна
Дата народження: 01.01.1960 р.н.
ідентифікаційний код 3812467215
вул. Половки, буд. 93, кв. 77, м. Полтава, 36034
тел.: 11-11-11

Боржник: Іванов Іван Іванович
Дата народження: 03.03.1954 р.н.
ідентифікаційний код 9673860154
вул. Половки, буд. 93, кв. 79, м. Полтава, 36034
тел.: 12-12-12
Місце роботи: водій АТП 4213, вул. Ватутіна, 17, м. Полтави, 36034

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину 

Я, Іванова Катерина Іванівна, 20 липня 1999 року вступила в шлюб з гр. Івановим Іваном Івановичем. Від цього шлюбу 19.03.1998 року у нас народився син Іванов Олег Іванович, який проживає зі мною і знаходиться на моєму утриманні.
З 1 вересня 2005 року Іванов Іван Іванович зі мною та сином не проживає, дружні стосунки не підтримуємо.
Іванов Іван Іванович матеріальної допомоги на його утримання не надає, тому я вимушена звернутись до суду про стягнення аліментів.
З квітня 2006 року я не працюю, соціальних та інших допомог на дитину не отримую.
Іванов Іван Іванович іншим особам аліменти не виплачує.
З урахуванням викладеного та на підставі статтей 95, 96, 98 ЦПК України, –

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з Іванова Івана Івановича, 03.03.1954 року народження, на користь Іванової Катерини Іванівни аліменти на утримання сина Іванова Олега Івановича, 19.03.1998 року народження, в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, до досягнення повноліття дитини.

Додатки:
1. Копія свідоцтва про народження дитини – на 1 арк.
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу – на 1 арк.
3. Довідка з місця роботи боржника – на 1 арк.
4. Довідка з місця проживання – на 1 арк.
5. Ідентифікаційний код заявника – на 1 арк.
6. Копія заяви з додатками.

Підпис

“__” ______ 2017 року

Заява про скасування судового наказу

Київський районний суд м. Харкова
61168, м. Харків, вул. Блюхера 7-Б

Стягувач: Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
вул. Доброхотова 11, м. Харків, 61037

Боржники: Іванов Іван Іванович
вул. Холодна, 63, кв.15, м. Харків, 61184

ЗАЯВА
про скасування судового наказу Київського районного суду по справі № 1234/12345/2016 від 30.11.2016

30 листопада 2016 року Київським районним судом м. Харкова видано судовий наказ по справі № 1234/12345/2016 за заявою комунального підприємства «Харківські теплові мережі» про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за опалення та гарячу воду з боржників.
Копію судового наказу разом із додатками було нами отримано 11 грудня 2012 року. Отже, строк для звернення із заявою про його скасування згідно ч. 1 ст. 105 ЦПК України почався з наступного дня після одержання копії судового наказу.
Зазначеним наказом суд вирішив стягнути солідарно з боржників на користь комунального підприємства «Харківські теплові мережі» заборгованість за опалення та гарячу воду в сумі 6888 (шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 20 коп.
Вважаємо вимоги стягувача частково необґрунтованими, а судовий наказ Київського районного суду від 30.11.2012 таким, що підлягає скасуванню, з наступних підстав.
З наданих стягувачем до суду заяви і документів вбачається, що його вимоги про стягнення заборгованості охоплюють період часу, починаючи з 01 березня 2007 по 01 жовтня 2012 роки, з чим ми не можемо погодитись, оскільки вважаємо, що стягувачем були пропущені строки звернення до суду про стягнення заборгованості за надані комунальні послуги з березня 2007 по 05 вересня 2009 рр.
Частиною 1 ст. 257 ЦК України передбачено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Розгляд справи судом в наказному провадженні про стягнення заборгованості за період часу, що перевищує 3 роки, позбавило нас права на звернення до суду з клопотанням щодо застосування судом положення ч. 3 ст. 267 Цивільного кодексу України, за змістом якого позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Тому заявлені КП «Харківські теплові мережі» вимоги мають бути розглянуті у позовному провадженні.
З урахуванням викладеного та на підставі ст. 105, 105-1Цивільного процесуального кодексу України, враховуючи положення п. 9 постанови Пленуму ВСС України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» № 14 від 23.12.2011,

ПРОШУ СУД:

1. Скасувати судовий наказ Київського районного суду від 30.11.2012 по цивільній справі № 1234/12345/2016 за заявою комунального підприємства «Харківські теплові мережі» про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за опалення та гарячу воду з боржників.

Додатки:
1. Копії паспортів боржника – на 1 арк.
2. Копія відомостей про нарахування та сплату за теплову енергію
3. Копія заяви про скасування судового наказу з додатками.

«___» грудня 2016 року

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.