10 нововведень Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Новий закон про житлово-комунальні послуги вже набрав чинності, тому слід навести основні нові підходи до обслуговування багатоповерхових будинків.

1. Впровадження типових видів договорів, які дозволять співвласникам будинків або окремим споживачам самостійно обирати модель постачання комунальних послуг у їх будинках (індивідуально або колективно).
ВАЖЛИВО! Електрику і газ постачатимуть виключно за індивідуальними договорами.

2. Управитель багатоквартирного будинку – юридична або фізична особа-підприємець. Визначення з управителем будинку щодо вартості послуг за надання відповідних житлово-комунальних послуг. Делегування управителю частину функцій з управління спільним майном будинку.

3. Управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний мати у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”.

4. Можливість передбачити в договорі обов’язок управителя укласти договір страхування своєї відповідальності за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧА!!! У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач сплачує пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення.
Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

ВАЖЛИВО! Пеня не нараховується!!! За умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

6. Виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Споживачі мають право не платити за житлово-комунальні послуги у разі їх невикористання, якщо вони тимчасово відсутні у приміщенні  (іншому об’єкті нерухомого майна) понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг. Це не стосується теплової енергії.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ!!! Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.

8. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг або послуги з управління багатоквартирним будинком обов’язково складається акт-претензія споживача.

9. Виконавець комунальної послуги зобов’язаний: виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством; інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства.

10. СУТТЄВО! Протягом року, починаючи з 01.05.2019, споживачі мають укласти індивідуальні чи колективні договори з постачальниками послуг. Якщо мешканці багатоповерхівки не домовилися щодо типу договору, із кожним споживачем укладають індивідуальний договір з уточненням, що співвласники організовують технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт власним коштом.
Чинні на сьогодні договори про отримання комунальних послуг продовжують діяти до набрання чинності нових, укладених відповідно до цього закону.

В ПІДСУМКУ слід зазначити, що новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги» надає можливість самостійно регулювати відносини між виконавцями і споживачами житлово-комунальних послуг шляхом укладання договорів та таким чином впливати на надання якісних послуг за справедливою ціною. Ось чому необхідно кожному співвласнику багатоповерхового будинку з усією відповідальністю віднестись до укладання таких договорів.
Чи змінить новий Закон життя жителів багатоповерхового сектору найкраще буде перевірено лише часом!

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.