ВАСУ щодо недотримання ДФС у запиті вимог, передбачених п. 73.3, ст. 73 ПК України та правові наслідки для платника

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА від 23.02.2017 р.N К/800/25008/16

У березні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Укрпол” (далі – позивач, ТОВ “Видавничий дім “Укрпол”) звернулось до суду із позовом, в якому просило визнати протиправними дії Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області (далі – відповідач, ДПІ) щодо складання та направлення запиту вих. N 1974/10/14-00 від 19.02.2016 року про витребування в ТОВ “Видавничий дім “Укрпол” пояснень та їх документального підтвердження.Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів: Олендера І. Я. (доповідача), Борисенко І. В., Приходько І. В., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Укрпол” до Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області про визнання дій протиправними, провадження в якій відкрито за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Укрпол” на постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 5 вересня 2016 року, встановив:

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 1 червня 2016 року адміністративний позов задоволено.

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що у запиті відповідача N 1974/10/14-00 від 19.02.2016 року не міститься інформації передбаченої ст. 73 ПК щодо підстав для направлення такого, а тому дії відповідача щодо направлення запиту є протиправними.

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 5 вересня 2016 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нову постанову про відмову у задоволенні зазначених вимог.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції мотивував своє рішення тим, що запит ДПІ N 1974/10/14-00 від 19.02.2016 року оформлений на бланку контролюючого органу затвердженої форми, підписаний в. о. начальника Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Г. Р. М., містить чіткий перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також скріплений гербовою печаткою відповідного державного органу, а тому такий відповідає усім вимогам, передбаченим ст. 73 ПК України.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить про його скасування, як такого, що ухвалено із порушенням норм матеріального та процесуального права, рішення суду першої інстанції залишити в силі, як скасованого помилково. У доводах касаційної скарги зазначає, що у спірному запиті відповідачем не зазначено підстав для направлення такого, а тому дії щодо його направлення є протиправними.

Касаційний розгляд справи проведено в порядку письмового провадження, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 222 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України).

Судами попередніх інстанцій встановлено наступні обставини.

03.03.2016 року на адресу ТОВ “Видавничий дім “Укрпол” надійшов запит відповідача за вих. N 1974/10/14-00 від 19.02.2016 року, із посиланням на пп. 16.1.5, 16.1.7 п. 16.1 ст. 16, пп. 20.1.2 п. 20.1. ст. 20, п. 73.3, п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України, N 3471/22-02 “Про надання інформації та її документального підтвердження”, у якому містилася вимога щодо надання інформації та її документального підтвердження, а саме – належним чином завірених копій первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися (для з’ясування реальності та повноти відображення у податкових деклараціях (розрахунках, звітах тощо) результатів операцій по господарських відносинах із ПП Фірма “Вітал-ТЕР”).

Вважаючи протиправними дії відповідача щодо складання та направлення такого запиту, позивач звернувся до суду із вказаним адміністративним позовом.

Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів приходить до висновку, що зазначена касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступних мотивів.

Спірні правовідносини врегульовано ПК України та Порядком періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року N 1245.

Згідно пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПК України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Аналогічні положення закріплені в п. 9 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року N 1245.

За змістом п. 73.3 ст. 73 ПК України письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин, зокрема, коли: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених ст. 39 цього Кодексу; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; у разі проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідно до абз. 11 п. 73.3 ст. 73 ПК України платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Так, судами попередніх інстанцій з запиту N 1974/10/14-00 від 19.02.2016 року встановлено, що відповідач, на підставі пп. 16.1.5 п. 16.1 ст. 16, пп. 20.1.4, п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 та 73.5 ст. 73 ПК України, просить позивача надати пояснення та документальне підтвердження господарських відносин з ПП фірма “Вітал-ТЕР” за період 2013 – 2014 роки.

В той же час, у вказаному запиті відповідача конкретно не визначено про жодну чи декілька з шести визначених у п. 73.3 ст. 73 ПК України підстав для направлення такого запиту.

Доводи податкового органу про те, запит направлено позивачу у зв’язку з проведенням зустрічної звірки його контрагента та можливі порушення ним вимог законодавства про що зазначено у запиті, суд касаційної інстанції вважає необґрунтованими, оскільки у вказаному запиті позивача не зазначено жодних відомостей про виявлені факти під час аналізу податкової звітності з ПДВ з використанням результатів автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів даних ЄРПН, які свідчать про можливі порушення позивачем або його контрагентами вимог податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

З огляду на зазначене, суд касаційної інстанції вважає, правильним висновки суду І інстанції, що запит відповідача про надання інформації за вих. N 1974/10/14-00 від 19.02.2016 року був оформлений з порушенням законодавчо встановленого порядку, а тому позивач звільнений від обов’язку надавати відповідь на вказаний запит відповідно до абз. 14 п. 73.3. ст. 73 ПК України і, як наслідок, дії податкового органу щодо направлення вказаного запиту є протиправними.

За змістом ст. 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, обґрунтованим – ухвалене судом на підставі повного та всебічного з’ясування обставин в адміністративній справі, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 223 КАС України суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право скасувати судове рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що з рішення суду першої інстанції вбачається, що при його ухвалені, суд не допустив порушень норм матеріального та процесуального права, які могли б бути підставою для скасування чи зміни судового рішення, та воно ухвалено відповідно до закону і скасоване помилково.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 220, 222, 223, 226, 230, 231 КАС України, суд ухвалив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Укрпол” задовольнити.

Постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 5 вересня 2016 року у справі N 813/972/16 скасувати, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 1 червня 2016 року в даній справі – залишити в силі.

Присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Укрпол” за рахунок бюджетних асигнувань Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області сплачений судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 1653 (одна тисяча шістсот п’ятдесят три) грн. 60 коп.

Ухвала набирає законної сили протягом п’яти днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі та оскарженню не підлягає, може бути переглянута в порядку передбаченому ст. ст. 235 – 2442 КАС України.

 Судді:І. Я. Олендер, І. В. Борисенко, І. В. Приходько

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.