22. Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність за несплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Відповідальність за порушення правил адвокатської етики регдаментується розділом X Правил адвокатської етики.

Стаття 63 Правил адвокатської етики, за порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також актами Національної асоціації адвокатів України. У разі звернення із скаргами щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, чи якщо скаржниками стосовно порушення цих Правил виступають адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, з метою забезпечення неупередженості та об’єктивності при розгляді зазначених скарг Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури забезпечує перерозподіл та направлення таких заяв (скарг) для розгляду до КДКА іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до органів адвокатського самоврядування.

Стаття 64 Правил адвокатської етики, адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики його помічником, стажистом або членом технічного персоналу якщо адвокат: не забезпечив ознайомлення свого помічника, стажиста або члена технічного персоналу з цими Правилами; не здійснював належного контролю за діями помічника, стажиста або члена технічного персоналу, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим договором між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги; своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв порушенню помічником, стажистом або членом технічного персоналу Правил адвокатської етики.

Стаття 65 Правил адвокатської етики, адвокат, який є керівником адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (адвокати – члени колегіального керівного органу адвокатського об’єднання), може(уть) бути притягнутий(ті) до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог положень цих Правил, а також за прийняття ним (ними) рішень, які тягнуть порушення Правил адвокатської етики.

Стаття 66 Правил адвокатської етики, у випадках, коли в конкретній ситуації адвокату важко визначити варіант поведінки, який у певних обставинах відповідав би нормам цих Правил, він може звернутися за роз’ясненням до Ради адвокатів України чи з’їзду адвокатів України. Дії адвоката, що відповідають роз’ясненню Ради адвокатів України чи з’їзду адвокатів України, не можуть бути поставлені йому за провину і мати наслідком накладення дисциплінарною стягнення.

Стаття 67 Правил адвокатської етики, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики та/або Професійних етичних (деонтологічних) норм поведінки адвокатів іноземної держави (у випадках, передбачених цими Правилами), що діють в країнах в яких такі адвокати мають право здійснювати адвокатську діяльність дисциплінарні органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. Адвокат несе особисту відповідальність за порушення Правил адвокатської етики перед клієнтом.

Частиною 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків. Пунктом 6 частини 4 статті 55 зазначеного Закону, Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання. Згідно з частиною 1 статті 57  даного Закону та частини 3 статті 12 Правил адвокатської етики, рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами, у звязку з цим адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. Підпунктом 3 пункту 6 частини 2 статті 34 Закону встановлена дисциплінарна відповідальність за невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.  Лише за умови наявності усіх необхідних складових, встановлених Законом, щодо обов’язку адвоката по сплаті щорічного внеску такі дії можуть розцінюватись як дисциплінарний проступок. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, що визначається розділом VI Закону, яке здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України (ст. 33 Закону). Недотримання встановленої Законом процедури притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності може мати наслідком зміну Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішення КДКА, скасування та ухвалення нового рішення, направлення дисциплінарної справи для нового розгляду до відповідної КДКА. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів, діє презумпція невинуватості.

1 коментар до “22. Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність за несплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.”

  1. Тамила Назимовна, большое Вам человеческое спасибо за предоставленные материалы!!!

    Відповіcти

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.