2. Позовна заява про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб’єктів господарювання.

До Господарського суду Закарпатської області
вул. Коцюбинського, 2а, м. Ужгород, 88000

Позивач: заступник керівника Ужгородської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі
Державної екологічної інспекції у Закарпатській області, м. Ужгород та
Тур’я-Реметівської сільської ради, с. Тур’я-Ремета Перечинського району
Адреса:
Телефон:

Відповідач: приватне підприємство Дніпро-Трейдінг, м. Дніпро Дніпропетровської області
Адреса:
Телефон:
Р/р:

Позовна заява
про стягнення суми 361.977,66 грн. шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства

Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області на підставі наказу №728 від 27.06.2013 проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ПП «Дніпро-Трейдинг», за результатами якої складено Акт від 27 червня 2013 року.
Вказаний акт складено за присутності директора ПП «Дніпро-Трейдинг» – Іванова Івана Івановича та підписано ним.
Перевіркою виявлено ряд порушень природоохоронного законодавства, а саме забруднення земельної ділянки розташованої в ур. «Діброва» на території Туря – сільської ради Перечинського району, по вул. Центральна, 79 Д, яка належить ТОВ «Ефект» та передана в оренду ПП «Дніпро – Трейдінг».
3 метою встановлення факту забруднення даної земельної ділянки відібрано проби ґрунтів та встановлено забруднення земельної ділянки неполярними вуглеводнями (або нафтопродукти), фенолами леткими та формальдегідом, які підтверджені результатами інструментально – лабораторних вимірювань.
За даним фактом Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області згідно із “Методикою визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства”, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 171 від 27.10.1997 здійснено розрахунок визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням земель площею 918 м. кв. на території Туря – сільської ради Перечинського району в ур. «Діброва», який склав 361977,66грн.
За вказане порушення у відповідності до вироку Перечинського районного суду від 24 квітня 2014 року у справі № 304/311/14-к (директора ПП «Дніпро – Трейдінг») притягнуто до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.239 КК України «забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля».
Листом № 338/11 від 15.02.2016 року Держекоінспекція звернулась до керівника Ужгородської місцевої прокуратури про проведення розрахунків визначення розмірів шкоди зумовленої забрудненням земель, які підтверджені результатами Інструментально – лабораторних вимірювань та про те, що матеріали перевірок спрямовані в Управління СБУ України в Закарпатській області та прокуратуру Закарпатської області для проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів щодо встановлення винних осіб.
Згідно з положеннями ст. 96 Земельного кодексу України землекористувачі зобов’язані забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та дотримуватися вимог законодавства про охорону довкілля.
Відповідно до п.10 ч.1 ст. 35 Закону України “Про охорону земель” власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов’язані забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур’янами, чагарниками і дрібноліссям.
Також відповідно до ст. 45 Закону України “Про охорону земель” господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель ґрунтів понад установлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.
Так, вироком Перечинського районного суду від 24 квітня 2014 року у справі № 304/311/14-к встановлено, що в період з вересня по 27 червня 2013 року Іванов Іван Іванович, являючись директором ГІП «Дніпро-Трейдинг», яке здійснювало свою діяльність по виготовленню деревного вугілля, ігноруючи обов’язок виконання спеціальних правил щодо запобігання забрудненню земель, без дозволів на утворення та розміщення відходів, допустив забруднення земель, а саме – орендованої земельної ділянки, розташованої на території Туря – сільської ради, Перечинського району, площею 0,0918 га, такими речовинами, як формальдегід, феноли легкі та неполярні вуглеводні, розмістивши їх на поверхневих умовно родючий шар ґрунту, чим заподіяв збитки у вищевказаному розмірі.
Відповідно до вимог ч.5 статті 35 ГПК України вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов’язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.
Статтею 56 Закону України “Про охорону земель” унормовано, що юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства Україні про охорону земель, несуть відповідальність згідно із законом. Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування шкоди, заподіяної земельним ресурсам.
Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про охорону земель, підлягає відшкодуванню в повному обсязі.
Відповідно до приписів ч.1, п. “з” ч.2, ч. 4 ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлено, що порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність. Відповідальність зі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовищі несуть особи, винні у самовільному спеціальному використанні природних ресурсів. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
Також частиною 1 ст. 69 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” унормовано, що шкода, заподіяна внаслідок порушена законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.
Розрахунок збитків заподіяних відповідачем державі внаслідок забрудненні земельних ділянок через порушення природоохоронного законодавства, виконаний позивачем відповідно до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.10.1997 № 171, зареєстрованим Міністерством юстиції України 05.05.1998 № 285/2725.
Відповідно до ч.1 ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Статтею 1166 Цивільного кодексу України встановлено загальні підстави для відшкодування шкоди в рамках позадоговірних (деліктних) зобов’язань. У деліктних зобов’язаннях діє принцип відповідальності за вину. Тобто, деліктна відповідальність за загальним правилом настає за наявності вини заподіювача шкоди.
Зобов’язання із заподіяння шкоди є цивільно-правове зобов’язання, за якого потерпілий має право вимагати від особи, що заподіяла шкоду, цілковитого відшкодування протиправно заподіяної шкоди.
Загальним підставами для покладення відповідальності на особу, яка заподіяла шкоду, за змістом ст. 1166 ЦК України є: протиправна поведінка особи, що заподіяла шкоду, шкідливий результат такої поведінки, тобто настання, наявність самої шкоди, причинний зв’язок між протиправною поведінкою і настанням шкоди та вина особи у заподіянні шкоди.
Таким чином, у діях ПП «Дніпро – Трейдинг» наявні вище вказані чотири складові, а саме: протиправна поведінка останнього полягає у забруднені земельної ділянки такими речовинами, як формальдегід, феноли легкі та неполярні вуглеводні, вина підтверджується матеріалами інспекційної перевірки та вироком суду у кримінальній справі, наявна сама шкода, яка обрахована відповідно до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.10.1997 № 171, зареєстрованої Міністерством юстиції України 05.05.1998 № 285/2725, а причинний зв’язок, що виражається у заподіяні вказаної шкоди саме протиправною поведінкою відповідача.
Згідно п. 1.6. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року № 02-5/744, вирішуючи спір про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, господарському суду слід виходити з презумпції вини правопорушника.
Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно з ч. 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
З урахуванням викладеного та на підставі Закону України «Про охорону земель», статей 1166 Цивільного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 32-34, 54-57 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Стягнути з приватного підприємства Дніпро-Трейдінг (49055, м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Титова, 9, код ЄДРЮОФОПГО 35202251) на користь держави в особі Державної екологічної інспекції в Закарпатській області (88018, м. Ужгород, вул. Швабська, 14, код ЄДРЮОФОПГО 34888559) суму 361.977,66 грн. (Триста шістдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят сім грн. 66 коп.) шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства.
2. Стягнути з приватного підприємства Дніпро-Трейдінг (49055, м. Дніпро Дніпропетровської області, вул. Титова, 9, код ЄДРЮОФОПГО 35202251) в доход Державного бюджету України (банк отримувача ГУДКУ у Закарпатській області, 812016, отримувач коштів – державний бюджет м. Ужгород 22030001; рахунок отримувача – 31211206783002; код отримувача – 38015610) суму 5429,66грн. (П’ять тисяч чотириста двадцять дев’ять грн. 66 коп.) судового збору.

Додатки:

“__”______ 2015 року

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.