17. Адміністративний позов щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, комісій із референдуму, членів цих комісій.

До Запорізького окружного адміністративного суду
вул. Сергія Синенка, 65В, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69000

Позивач: Іванов Івана Іванович
Вул. Тиха, 3, м. Запоріжжя, 69001

Відповідач: Енергодарською міською виборчою
комісією Запорізької області
вул. Троценко, 7, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69001

Адміністративний позов
про оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій

Судом встановлено, що рішенням Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області № 9 від 30.09.2010 Позивач зареєстрований кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі від Народної партії.
Рішенням Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області № 31 від 04.10.2010 позивач зареєстрований кандидатом у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 17 від Народної партії.
30.10.2010 Енергодарською міською виборчою комісією прийнято Постанову № 123 про скасування рішення про реєстрації кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 17 Іванова Івана Івановича та постанову № 123/1 про внесення змін до виборчого бюлетеня, якою зобов’язано дільничні виборчі комісії № 00004, №00003, 00002 внести зміни до виборчих бюлетенів з використанням штампу «ВИБУВ» у порожньому квадраті напроти кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому округу № 17 Іванов Іван Іванович, та зобов’язано дільничні виборчі комісії після виконання зазначених дій письмово повідомити про здійснення вказаних заходів територіальну виборчу комісію.
До дільничної виборчої комісії № 00003 ксерокопія рішення Енергодарської міської виборчої комісії № 123/1 від 30.10.2010 про внесення змін до виборчого бюлетеню було надано приблизно о 7 год. 30 хв. 31.10.2010, до дільничної виборчої комісії № 00004 таке рішення надано близько 19 год. 31.10.2010, до дільничної виборчої комісії № 00002 рішення взагалі не надавалось.
З протоколів дільничних виборчих комісій на виборчих дільницях № 00004, № 2215, № 00002 про підрахунки голосів виборців на виборчих дільницях з виборів депутатів Енергодарської міської ради Запорізької області вбачається, що відомості щодо зміні у виборчі бюлетені внесені не були, оскільки голоси виборців були подані також і за позивача.
Факт не внесення дільничними виборчими комісіями змін до всіх виборчих бюлетенів на виборчих дільницях № 00004, № 00003, № 00002 з використанням штампу «ВИБУВ» у порожньому квадраті напроти кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому округу № 17 Іванова Івана Івановича визнається відповідачем, та відповідно до ст. 72 ч. 3 КАС України не підлягає доказуванню.

Згідно з ч. 14 ст. 66 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі – Закон), у разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду міського голови після виготовлення виборчих бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Копія такого рішення невідкладно передається територіальною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії.
Такі зміни за рішенням територіальної виборчої комісії вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа “Вибув”. Про проставлення на виборчому бюлетені штампа “Вибув”, що засвідчує внесення змін до виборчого бюлетеня, дільничні виборчі комісії невідкладно письмово повідомляють територіальну виборчу комісію, що прийняла рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а відповідна територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє про це Центральну виборчу комісію. Член дільничної виборчої комісії під час видачі виборчого бюлетеня повідомляє кожному виборцю про зміни, внесені до виборчого бюлетеня.
Штамп “Вибув” передається дільничним виборчим комісіям одночасно з рішенням територіальної виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.
Відповідно до п. 4 Постанови Центральної виборчої комісії України № 403 від 12.10.2010 «Про Роз’яснення порядку щодо порядку виготовлення та використання штампа з написом «ВИБУВ» під час проведення виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», територіальна виборча комісія, яка прийняла рішення про скасування реєстрації кандидатів після виготовлення виборчих бюлетенів, одночасно приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня та забезпечує його передачу разом зі штампом з написом “ВИБУВ” усім дільничним виборчим комісіям, які організовують підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, не пізніше наступного дня після дня його прийняття, а у разі прийняття такого рішення у день, що передує дню голосування, невідкладно, але не пізніш як за годину до початку голосування.
Таким чином, Енергодарська міська виборча комісія Запорізької області була зобов’язана невідкладно після прийняття 30.10.2010 Постанови № 123 та Постанови 123/1 направити їх до дільничних виборчих комісій, а дільничні виборчі комісії № 00004, № 00003, № 2217 на виконання зазначених Постанов були зобов’язані внести зміни до виборчих бюлетенів.
Відповідно до ч. 27 ст. 71 Закону недійними вважаються виборчі бюлетені до яких не внесено зміни, передбачені частинами чотирнадцятою, п’ятнадцятою статті 67 цього Закону, або внесено зміни без відповідного рішення чи внесено зміни невідповідно до такого рішення.
Оскільки на всіх виборчих бюлетенях штамп з написом “вибув” проставлено не було, що підтверджується протоколами про підрахунки голосів виборців на виборчих дільницях, дії дільничних виборчих комісій № 00004, № 00003, № 00002 по підрахунку голосів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 17 з виборів депутатів Енергодарської міської ради є протиправними.

Щодо позовних вимог про зобов’язання Енергодарську міську виборчу комісію Запорізької області прийняти рішення про проведення повторного голосування по одномандатному мажоритарному виборчому округу по виборах до Енергодарської міської ради, то необхідно зазначити наступне.
Ст. 78 Закону передбачає, що територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в виборчому окрузі повторного голосування, якщо у цьому виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
Ч. 12 ст. 77 зазначеного Закону передбачає, що якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів по виборах у виборчому окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.
Оскільки рішення про кількість голосів, які набрали кожний з кандидатів приймається лише після підрахунку голосів, а з наданих протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів вбачається, що вимоги ч. 27 ст. 71 Закону про недійсність бюлетенів при підрахунку враховані не були, тому необхідно зобов’язати Енергодарську міську виборчу комісію Запорізької області провести повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 00004, № 00003, № 00002, оскільки лише після цього територіальні виборча комісія зможе прийняти рішення про проведення в виборчому окрузі повторного голосування у відповідності до ст. 78 Закону.

З урахуванням викладеного та на підставі Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», статей 11, 17, 19, 52, 72 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ СУД:

1. Визнати протиправними дії дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці № 00004 по підрахунку голосів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 17 по виборах до Енергодарської міської ради.
2. Визнати протиправними дії дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці № 00003 по підрахунку голосів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 17 по виборах до Енергодарської міської ради.
3. Визнати протиправними дії дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці № 00002 по підрахунку голосів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 17 по виборах до Енергодарської міської ради.
4. Визнати протиправною бездіяльність Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області по несвоєчасному наданню дільничним виборчим комісіям на виборчих дільницях №00004, 00003, 00002 Постанови від 30.10.2010 № 123 про скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 17 Іванова Івана Івановича та Постанови Енергодарської міської виборчої комісії Запорізької області від 30.10.2010 №123/1 про внесення змін до виборчого бюлетеня.
5. Зобов’язати Енергодарську міську виборчу комісію Запорізької області провести повторний підрахунок голосів виборців на дільничних виборчих комісіях на виборчих дільницях №№00004, 00003, 00002 по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 17 по виборах до Енергодарської міської ради.

Додатки:

Підпис

Дата

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.