11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди.

Правові основи захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання визначено Законом України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”.
Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу іонізуючого випромінювання, що забезпечується здійсненням комплексу заходів щодо запобігання впливу іонізуючого випромінювання на організм людини вище встановлених дозових меж опромінення, компенсацією за перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання (ст. З Закону).
До ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків дозволено згідно ст. 7 Закону залучати лише на добровільних засадах, за контрактом, в якому має бути зазначено можливу дозу опромінення за час ліквідації радіаційної аварії та її наслідків, всіх осіб, за винятком тих, які мають медичні протипоказання, осіб віком до 18 років та жінок дітородного віку.
Оцінка стану захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання здійснюють місцеві органи виконавчої влади з метою планування і проведення заходів захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання та аналізу їх ефективності цих заходів. Результати оцінки щорічно заносяться в радіаційно-екологічний паспорт території, форма та порядок ведення якого затверджуються в установленому законодавством порядку.
Опромінення людей у житлових та виробничих приміщеннях не повинно перевищувати затверджених в установленому порядку нормативів.
Вміст радіонуклідів у продуктах харчування, продовольчій сировині та питній воді не може перевищувати затверджених в установленому порядку норм.
Використання у медичній практиці будь-яких джерел іонізуючого випромінювання повинно здійснюватися з обов’язковим застосуванням засобів індивідуального захисту та контролю доз опромінення пацієнтів. Дози опромінення пацієнтів під час лікування та здійснення медичної діагностики повинні не перевищувати затверджених в установленому порядку норм. Пацієнт має право відмовитися від медичного втручання, пов’язаного з його опроміненням, за винятком, коли таке втручання пов’язане з виявленням небезпечних інфекційних захворювань.
Систему контролю та обліку доз опромінення населення спрямовано на визначення критичних груп людей залежно від умов та місця проживання чи розташування робочих місць та реєстрацію індивідуальних доз опромінення осіб, віднесених до критичної групи. За перевищення річної основної дозової межі опромінення особи, які проживають або тимчасово перебувають на території України, отримують компенсацію.
Відшкодуванню підлягає шкода, заподіяна внаслідок впливу іонізуючого випромінювання життю та здоров’ю людей, а також майну фізичних осіб.
Спори щодо виплат компенсації за перевищення річної основної дозової межі опромінення та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання, розглядаються в судовому порядку.
Особи, винні у порушенні законодавства щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.

Стаття 19 Закону. Компенсація за перевищення річної основної дозової межі опромінення
Компенсація за перевищення річної основної дозової межі опромінення надається особам, які проживають або тимчасово перебувають на території України, у випадках:
опромінення, зумовленого впливом практичної діяльності;
помилкового або неправомірного опромінення пацієнтів при медичному втручанні;
вимушеного споживання забруднених радіонуклідами продуктів харчування та питної води;
радіаційно небезпечних умов проживання, праці та навчання.
Компенсація за перевищення річної основної дозової межі опромінення встановлюється у розмірі 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний мілізіверт перевищення встановленої цим Законом допустимої межі опромінення.
Підставою для виплати компенсації особам за перевищення річної основної дозової межі опромінення є зафіксований районним (міським) дозовим реєстром опромінення факт перевищення річної основної дозової межі опромінення не з власної вини особи.
Порядок надання компенсації за перевищення річної основної дозової межі опромінення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Відшкодування шкоди
Відшкодуванню підлягає шкода, заподіяна внаслідок впливу іонізуючого випромінювання життю та здоров’ю людей, а також майну фізичних осіб.
У разі смерті особи, що настала внаслідок впливу іонізуючого випромінювання, право на відшкодування шкоди мають особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього коштів на утримання, а також дитина померлого, яка народилася після його смерті.
Підставою для відшкодування шкоди, заподіяної впливом іонізуючого випромінювання, є встановлення факту заподіяння такої шкоди згідно з законодавством України.
Стаття 21. Забезпечення виплат компенсації та відшкодування шкоди
Виплати компенсації за перевищення річної основної дозової межі та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання, забезпечуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, у результаті практичної діяльності яких сталося перевищення.
Спори щодо виплат компенсації за перевищення річної основної дозової межі опромінення та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання, розглядаються в судовому порядку.
Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання
Особи, винні у порушенні законодавства щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.