1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його учасники. Бюджетні призначення.

Відповідно до Бюджетного кодексу України: Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права (ст.2 БК); Стаття 5 БК. Структура бюджетної системи України 1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. 2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки … Читати далі

2. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків та кредитування бюджету.

Стаття 8 БК. Бюджетна класифікація 1. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, кредитування, фінансування … Читати далі

3. Система оподаткування в Україні.

Система оподаткування — це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку. Стаття 6 ПК. Поняття податку та збору 6.1. Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу. 6.2. Збором (платою, внеском) є … Читати далі

4. Основні засади податкового законодавства України. Податковий кодекс України, його зміст і значення.

Основу формування законодавчої бази оподаткування в країні становить Податковий кодекс України від 02.12.2010 року. Цей Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки … Читати далі

5. Податок на прибуток підприємств. Надання правової допомоги при веденні таких справ.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ визначається Розділом III Податкового кодексу України. Стаття 133. Платники податку 133.1. Платниками податку – резидентами є: 133.1.1. суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті. 133.1.3. Управитель фонду операцій з нерухомістю, … Читати далі

6. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші непрямі податки. Правова допомога суб’єктам оподаткування при веденні таких справ.

Непрямі податки встановлюються на товари і послуги у вигляді надбавок до ціни товару чи послуги, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями цих товарів та послуг. Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні доходів Державного бюджету. Надходження від них у Державний бюджет перевищують 45 % його доходів. Види непрямих … Читати далі

7. Податок на доходи фізичних осіб. Неоподаткований мінімум доходів громадян. Надання правової допомоги громадянам – платникам податків.

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ регулюється Розділом IV Податкового кодексу України. Стаття 162. Платники податку 162.1. Платниками податку є: 162.1.1. фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; 162.1.2. фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; 162.1.3. податковий агент. … Читати далі

8. Транспортний податок. Правова допомога при виникненні спору.

Стаття 267 ПК. Транспортний податок 267.1. Платники податку 267.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об’єктами оподаткування. 267.2. Об’єкт оподаткування 267.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з … Читати далі

9. Правове регулювання місцевих податків та зборів. Правова допомога в цих питаннях.

Місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до місцевих бюджетів, які встановлюються відповідно до закону органами місцевого самоврядування (ст. 143 Конституції України). Місцеві податки та збори регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України та відповідними рішеннями місцевих органів самоврядування. Стаття 10 ПК. Місцеві податки 10.1. До місцевих податків належать: 10.1.1. податок … Читати далі

10. Державне мито та судовий збір, їх нормативно-правове регулювання.

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» Стаття 1. Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. Стаття 2. Державне мито справляється: 3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і … Читати далі

11. Оподаткування адвокатської діяльності. Нормативно-правове регулювання та вдосконалення законодавства України з цього питання.

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 25.03.2016 №7286/10 /26-15-13-02-16 Відповідно до ст. 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Законом можуть бути встановлені обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю. Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України від 05 липня 2012 року … Читати далі

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ.

ГЛАВА 11 ПК. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 109.2. Вчинення … Читати далі

13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких категоріях справ.

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному громадянинові гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 14.1.7 ПК. оскарження рішень контролюючих органів – оскарження платником податку податкового повідомлення – рішення про визначення сум грошового зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу в порядку … Читати далі

14. Законодавство України з питань державної митної справи та особливості його застосування. Митний кодекс України. Запобігання та протидія контрабанді. Правова допомога адвоката у справах про контрабанду.

Митний кодекс України — кодекс, що визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Чинний Митний кодекс України був прийнятий 13 березня 2012 року за № 4495-VI. Основні розділи: РОЗДІЛ I. Загальні положення РОЗДІЛ II. Країна походження товару РОЗДІЛ III. Митна вартість … Читати далі

15. Порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах.

Глава 28 МК. Переміщення товарів через митний кордон України Стаття 194. Попереднє повідомлення органів доходів і зборів про намір ввезти товари на митну територію України 1. У разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, … Читати далі

16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких випадках.

Стаття 497 МК. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил 1. У провадженні у справах про порушення митних правил беруть участь: 1) особи, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил; 2) власники товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 цього Кодексу (заінтересовані особи); 3) представники осіб, … Читати далі

17. Відповідальність за порушення митного законодавства. Види стягнень за порушення митних правил. Компроміс у справі про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах.

Розділ XVІІІ МК «ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ» Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них Стаття 458. Порушення митних правил 1. Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами … Читати далі

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Стаття 1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому; … Читати далі

19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Загальні умови та підстави проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Випадки обов’язкового проведення аудиту. Використання аудиту в адвокатській діяльності.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про аудиторську діяльність» Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Закону Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усіх суб’єктів господарювання … Читати далі

20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль. Відповідальність за його порушення. Правова допомога з цих питань.

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, … Читати далі

21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України.

Грошовий обіг – це рух коштів у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в господарстві. Згідно з п.1 ч. 2 ст. 92 Конституції України виключно законами встановлюються засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних … Читати далі

22. Правове становище органів державного казначейства і їх функції.

Відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011, Державна казначейська служба України (Казначейство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Казначейство України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної … Читати далі