1. Конституційне право на житло та допомога адвоката при вирішенні спорів, пов’язаних із питаннями житла.

Стаття 47 Конституції України. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово … Читати далі

2. Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом. Форма участі громадян в управлінні житловим фондом.

Стаття 4. Житловий фонд Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території Української РСР, утворюють житловий фонд. Житловий фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд); жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх … Читати далі

3. Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації цього права. Правова допомога адвоката у таких справах.

Житло — одна з основних матеріальних умов життя людини. Потреба людини в житлі виникає з моменту її народження, зберігається протягом усього життя і припиняється після смерті. Отже, задоволення потреби людини в житлі — дуже важливе соціальне завдання. Забезпеченість громадян певної країни житлом є одним з найконкретніших показників добробуту всього народу. Суб’єктивне право на житло – … Читати далі

4. Підстави для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку та надання жилих приміщень у будинках державної, комунальної та колективної власності. Правова допомога адвоката.

Стаття 31 ЖК. Право громадян на одержання жилого приміщення Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР. Жилі приміщення надаються зазначеним громадянам, які постійно проживають у даному населеному … Читати далі

5. Ордер на жиле приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним. Ведення таких справ адвокатом.

Стаття 58. Ордер на жиле приміщення На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення. Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення. Форма … Читати далі

6. Договір наймання та оренди жилого приміщення, предмет договору, форма та порядок його укладання. Використовування жилих приміщеньу будинках державної, комунальної та колективної власності. Ведення адвокатом справ цієї категорії.

Стаття 61 ЖК. Договір найму жилого приміщення. Укладення договору найму жилого приміщення Користування жилим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення. Договір найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на підставі ордера на жиле приміщення між наймодавцем – житлово-експлуатаційною організацією … Читати далі

7. Норма жилої площі при наданні громадянину жилого приміщення. Право на додаткову жилу площу окремих категорій громадян.

Стаття 47. Норма жилої площі Норма жилої площі в Українській РСР встановлюється в розмірі 13,65 квадратного метру на одну особу. Стаття 48. Розмір жилого приміщення, що надається громадянам Жиле приміщення надається громадянам у межах норми жилої площі, але не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів України і Федерацією професійних спілок України. При цьому враховується жила … Читати далі

8. Плата за користування жилим приміщенням і комунальними послугами. Житлові субсидії. Правова допомога адвоката в цих питаннях.

Стаття 66. Плата за користування житлом Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку). Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21 квадратного метра на одну особу. Розмір плати за користування житлом (квартирної плати) встановлюється Кабінетом Міністрів України. В одинарному розмірі оплачується загальна площа, що має належати наймачеві та членам … Читати далі

9. Зміна договору наймання жилого приміщення в будинках державної, комунальної та колективної власності. Ведення таких справ адвокатом.

Стаття 103 ЖК. Зміна договору найму жилого приміщення Договір найму жилого приміщення може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім’ї і наймодавця, за винятком випадків, передбачених Основами житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік, іншими законодавчими актами Союзу РСР і цим Кодексом. Стаття 104. Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу члена сім’ї … Читати далі

10. Підстави розірвання договору наймання жилого приміщення. Правова допомога адвоката при вирішенні такого роду спорів.

Стаття 107 ЖК. Розірвання договору найму жилого приміщення наймачем Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім’ї в будь-який час розірвати договір найму. У разі вибуття наймача та членів його сім’ї на постійне проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення в тому ж населеному пункті договір найму жилого приміщення вважається розірваним з … Читати далі

11. Порядок і підстави виселення із жилих приміщень. Спори, що виникають у таких випадках. Надання адвокатом правової допомоги при розгляді даних спорів у суді.

Стаття 109 ЖК. Виселення з жилих приміщень Виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом. Громадянам, яких виселяють з жилих приміщень, одночасно надається інше … Читати далі

12. Виселення з наданням іншого жилого приміщення, виселення без надання іншого жилого приміщення, виселення у випадку визнання ордера недійсним. Правова допомога адвоката у таких справах.

Стаття 109 ЖК. Виселення з жилих приміщень Виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом. Громадянам, яких виселяють з жилих приміщень, одночасно надається інше … Читати далі

13. Обмін жилих приміщень. Примусовий обмін жилих приміщень. Надання адвокатом допомоги у таких справах.

Стаття 79. Право на обмін жилого приміщення Наймач жилого приміщення вправі за письмовою згодою членів сім’ї, що проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного приміщення з іншим наймачем або членом житлово-будівельного кооперативу, в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті. Стаття 80. Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами … Читати далі

14. Бронювання жилого приміщення. Підстави та порядок оформлення бронювання. Ведення таких справ адвокатом.

Стаття 73 ЖК. Бронювання жилого приміщення Жилі приміщення, що їх займають наймачі та члени їх сімей, бронюються при направлені на роботу за кордон – на весь час перебування за кордоном, при виїзді на роботу в райони Крайньої Півночі і в прирівняні до них місцевості – на весь час дії трудового договору, а у випадках, передбачених … Читати далі

15. Визнання особи такою, що втратила право використання жилим приміщенням. Надання правової допомоги в справах цієї категорії.

Стаття 72 ЖК. Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку. Коментар: 1. Питання визнання особи такою, що втратила право на жиле приміщення, вирішується виключно в судовому порядку. 2. На стороні позивача можуть … Читати далі

16. Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об’єкти приватизації. Порядок надання квартир (будинків) у власність громадянам. Правова допомога адвоката з цих питань.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про приватизацію державного житлового фонду» Цей Закон визначає правові основи приватизації державного житлового фонду, його подальшого використання і утримання. Метою приватизації державного житлового фонду є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин. … Читати далі

17. Користування службовими жилими приміщеннями. Поняття службового жилого приміщення. Порядок надання службових жилих приміщень та оплата за їх використання. Порядок припинення користування службовим жилим приміщенням. Ведення таких справ адвокатом.

Стаття 118 ЖК. Службові жилі приміщення Службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв’язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього. Жиле приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі … Читати далі

18. Використання жилих приміщень у гуртожитках. Порядок надання в користування приміщень у гуртожитках. Оплата за проживання у гуртожитку. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань.

Стаття 127. Гуртожитки Для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання можуть використовуватись гуртожитки. Для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення … Читати далі

19. Правове положення житлово-будівельних кооперативів. Право громадян на вступ до ЖБК і отримання в ньому жилого приміщення. Права та обов’язки члена ЖБК та членів його сім’ї. Виселення із будинків ЖБК. Правова допомога в таких справах.

Стаття 133. Право громадян на вступ до житлово-будівельного кооперативу і одержання в ньому жилого приміщення Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру. Стаття 134. Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу На облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному … Читати далі

20. Використання жилих приміщень у квартирах (будинках) приватного житлового фонду. Виселення членів сім’ї власника квартири (будинку). Правова допомога адвоката в цих справах.

Стаття 150 ЖК. Користування жилим будинком (квартирою), що належить громадянинові Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди. Стаття … Читати далі

21. Практика застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадянина на жиле приміщення. Правова допомога адвоката в таких справах.

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ від 26.05.2001 “Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право)” 1. Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України у п. 2 постанови від 12 квітня 1985 р. N 2 ( v0002700-85 ) “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України” судам підвідомчі справи про надання жилого … Читати далі

22. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Правова допомога адвоката в цих справах. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України».

Стаття 189. Відповідальність за неналежне використання житлового фонду та інші порушення житлового законодавства Особи, винні: у порушенні порядку взяття на облік та ведення єдиного державного реєстру громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання громадянам жилих приміщень; у недодержанні встановлених строків заселення жилих будинків і жилих приміщень; у порушенні правил користування жилими приміщеннями, … Читати далі