Категорія «ІV. Складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи»

Складання висновку щодо правової позиції

Перш ніж приступити до підготовки матеріалів до суду, слід вирішити ключове питання: чи можна позитивно вирішити справу в суді, чи обґрунтовані вимоги, які ставляться. Висновок правової позиції – результат дослідження документів, які стосуються справи. Значення для справи мають тільки юридичні факти, тобто факти, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. Пояснення довірителя на …

Складання тактики захисту

Після вивчення матеріалів справи та здійснення необхідних виписок захисник приступає до попередньої підготовки фактичної і правової позиції у справі. Фактичну позицію адвокат виробляє на основі аналізу, оцінки та перевірки наявних у справі доказів. Це дозволить йому встановити якими доказами обґрунтовується та чи інша вимога, яка з цих доказів помилкова, суперечлива, не володіє ознакою допустимості. Для попередньої …