19. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду.

Перед тим, як вирішити, чи можете Ви звернутися до Європейського суду з прав людини, необхідно уважно прочитати Конвенцію та Пояснювальну нотатку для заявників.
Якщо Ваша справа відповідає критеріям, наведеним у вищезазначених текстах, Вам слід відкріпити формуляр заяви від даного пакета документів та заповнити його згідно з вказівками, викладеними у Пояснювальній нотатці.
Довіреність потрібно заповнювати лише в тому випадку, якщо Ви звертаєтеся до Суду через представника.
  
ПОЯСНЕННЯ для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини
I. Які заяви розглядає Суд?
1. Європейський суд з прав людини – це міжнародна судова установа, уповноважена розглядати заяви осіб, які скаржаться на порушення своїх прав, передбачених Європейською конвенцією з прав людини. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого значна кількість європейських держав домовилися забезпечувати певні основні права. Ці права викладені у самій Конвенції, а також у Протоколах №№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13, ратифікованих окремими державами. Вам рекомендовано ознайомитись із зазначеними документами, тексти яких додаються.
2. Ви можете звернутися зі скаргою до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо стали потерпілим від порушення одного чи більше основних прав з боку однієї або кількох із держав.
3. Суд уповноважений розглядати лише ті заяви, які стосуються порушення одного або кількох прав, викладених у Конвенції та в Протоколах до неї. Він не є апеляційною інстанцією стосовно національних судів і не уповноважений ні скасовувати, ні змінювати їхні рішення. Суд також не може від Вашого імені напряму втручатися в діяльність органу влади, на дії якого Ви скаржитеся.
4. Суд уповноважений розглядати заяви лише якщо вони спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні Протоколи. Суд не може розглядати заяви стосовно подій, які відбулися до ратифікації. Дати ратифікації Конвенції та Протоколів вказано в цій нотатці.
5. Ви можете скаржитися до Суду лише на ті факти, за які несе відповідальність певна державна структура (орган законодавчої влади, адміністративна установа, суд та ін.) однієї з держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних організацій.
6. Згідно зі статтею 35 § 1 Конвенції, Ви можете звернутися до Суду лише після того, як вичерпаєте всі національні засоби правового захисту, і лише протягом шести місяців після дати винесення остаточного рішення. Суд не може приймати до розгляду заяви, які не відповідають даним умовам прийнятності.
7. Умова про вичерпання всіх національних засобів правового захисту означає, що перед тим, як подати заяву до Європейського суду з прав людини, Вам необхідно звернутися до національних судів, включно з найвищою судовою інстанцією, якій підсудна Ваша справа, з метою одержати рішення стосовно предмету Вашої скарги. В разі невичерпання національних засобів правового захисту Вам необхідно буде довести, що такі засоби захисту були неефектив-ними.
8. При зверненні до національних судів Ви, як правило, маєте дотримуватись відповідних процесуальних вимог, зокрема передбачених законом строків. Якщо, наприклад, Ваше звернення до суду було відхилено через недодержання строків або правил підсудності, або інших процесуальних вимог, Суд не зможе розглянути Вашу справу по суті.
9. Проте, якщо Ви скаржитесь на судове рішення, зокрема, вирок, Вам не потрібно домагатися перегляду справи після того, як звичайну судову процедуру оскарження в національних судах завершено. Ви також не повинні вдаватися до позасудових процедур, подавати прохання про помилування або амністію. Звернення (до парламенту, голови держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини) не вважаються засобами правового захисту, які необхідно вичерпати.
10. Подати заяву до Суду Ви можете впродовж шести місяців після ухвалення остаточного рішення компетентним судом або органом влади. Шестимісячний термін відраховується з моменту ознайомлення Вас або Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, винесеним в процесі звичайного оскарження, а не з моменту подальших відмов переглянути Вашу справу, розглянути Ваше прохання про помилування або амністію чи будь-яке інше звернення до органів влади.
11. Перебіг шестимісячного терміну переривається в момент, коли Ви відсилаєте до Суду першого листа, чітко виклавши в ньому, хоча б у стислій формі, предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповнений формуляр заяви. Листа із самим лише проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного терміну.
12. Повідомляємо, виключно з інформаційною метою, що при розгляді заяв Суд визнає неприйнятними більш ніж 90 % із них через недотримання заявниками умов звернення до Суду.
II. Як подавати заяву до Суду?
13.Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але Ви можете звернутися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію, якщо це простіше для Вас. На початковій стадії провадження Ви можете також отримувати листи від Суду цією мовою. Проте, візьміть до уваги, що на пізнішій стадії, а саме у випадку, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду надіслати письмові зауваження щодо Ваших скарг, Суд вестиме листування з Вами англійською чи французькою мовою, і Вам чи Вашому представнику також потрібно буде, як правило, надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.
14. Суд приймає лише заяви, надіслані поштою (телефоном заяви не приймаються). Якщо Ви відсилаєте заяву електронною поштою або факсом, обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Вам немає потреби приїздити до Страсбурга особисто з метою усного викладення обставин Вашої справи.
15. Усю кореспонденцію стосовно Вашої заяви необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.
Будь ласка, не скріплюйте листи і документи, які Ви надсилаєте до Суду, степлером, клеєм, ані жодним іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.
16. Після отримання Вашого першого листа або формуляра заяви Секретаріат Суду надішле Вам у відповідь листа, в якому повідомить про те, що на Ваше ім’я було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних зверненнях до Суду, а також надасть етикетки зі штрих-кодом, які слід використовувати у листуванні з Судом. В подальшому Секретаріат може звернутися до Вас із запитом надати додаткову інформацію, документи чи роз’яснення стосовно Вашої заяви. Натомість, Секретаріат не зможе надати інформації про законодавство держави, проти якої спрямована Ваша заява, ані давати юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.
17. У Ваших інтересах відповідати на листи Секретаріату без затримок. Запізнення або відсутність відповіді може бути розцінено як Вашу незацікавленість у продовженні провадження у справі.
18. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або Протоколами до неї, і що вона відповідає викладеним вище умовам,Вам слід ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і надіслати його до Суду разом із необхідними документами в якнайкоротший термін, не пізніше, ніж через вісім тижнів від дати першого листа Секретаріату. Якщо Ви відішлете формуляр заяви пізніше, ніж через вісім тижнів, то датою, за якою буде визначено, чи вклалися ви у шестимісячний термін, передбачений для звернення до Суду статтею 35 § 1 (див. п.п. 6 та 10 даної нотатки), вважатиметься дата відправлення заповненого формуляра, а не дата Вашого першого листа. Якщо ж заповнений формуляр не буде надіслано впродовж шести місяців від моменту його відправлення Секретаріатом на Вашу адресу, Суд вважатиме, що Ви не зацікавлені у подальшому провадженні у Вашій справі, і Ваше досьє буде знищено. Крім того, якщо Ви не надасте додаткової інформації чи документів на запит Секретаріату, Суд може залишити заяву без розгляду або ж визнати її неприйнятною чи виключити зі списку справ, що розглядаються Судом.
19. При заповненні формуляра заяви потрібно:
а) надати необхідну інформацію про сторони (розділ І формуляра). Якщо заява подається від імені декількох заявників, використовуйте окремий аркуш для даних про особу кожного з них. Якщо у Вас є представник(и), надайте довіреність(ності) на його(їхнє) ім’я;
б) викласти чітко і стисло факти, які становлять предмет Ваших скарг (розділ ІІ). Намагайтеся описувати події в тій послідовності, в якій вони відбувалися, вказуючи точні дати. Якщо Ваші скарги стосуються декількох питань (наприклад, різних судових проваджень), напишіть про кожне із них окремо;
в) пояснити якомога точніше, в чому полягають Ваші скарги відповідно до Конвенції (розділ ІІІ). Зазначте, до яких положень Конвенції Ви апелюєте і поясніть, чому Ви вважаєте, що факти, викладені Вами в розділі ІІ, містять порушення цих положень.
г) надати відомості, які би підтверджували, що Ви дотрималися відведених термінів та вичерпали національні засоби правового захисту (розділ ІV). Інформацію щодо кожної скарги викладіть окремо;
д) стисло вказати, яких результатів Ви очікуєте від розгляду Вашої заяви в Суді (розділ V);
е) повідомити, чи зверталися Ви зі скаргами, викладеними у Вашій заяві, до інших міжнародних інстанцій, які займаються розслідуванням або врегулюванням подібних питань (розділ VI). Якщо так, Вам необхідно надати повну інформацію про такі звернення, включно з назвою органу, до якого Ви подавали скарги, відомості про їх розгляд, дати розгляду, а також відомості про рішення, які було ухвалено. Надайте копії відповідних рішень та інших документів;
є) скласти перелік усіх судових та інших рішень, згаданих у розділах IV та VI, а також усіх інших документів, які б Ви хотіли надати Суду в якості доказів (протоколи слухань, заяви свідків тощо) (розділ VІІ). Додайте повні копії зазначених документів, якщо Ви ще не надіслали їх до Суду. Суд не повертає отриманих документів, тому в Ваших інтересах не надсилати оригінали, а лише копії;
ж) підписати заяву. Якщо заяву підписує представник, необхідно додати належним чином заповнену довіреність (у випадку, якщо її не було надіслано раніше).
20. За загальним правилом, будь-яка інформація, яка міститься в документах, наданих Вами Секретаріату, зокрема інформація про конкретних осіб або про тих, чию особу можливо встановити, може бути доступною громадськості. Крім того, таку інформацію може бути опубліковано в базі даних Суду – HUDOC, доступній в Інтернеті, в разі, якщо Суд включить її до викладення фактів, підготованого для повідомлення уряду-відповідача про справу, в рішення щодо прийнятності справи чи про її вилучення зі списку справ, або ж у рішення щодо суті справи. Таким чином, Вам слід надати лише ті дані про Ваше приватне життя чи приватне життя третіх осіб, які необхідні для розуміння суті справи. Крім того, якщо Ви не бажаєте оприлюднення даних про Вашу особу, Вам потрібно зробити відповідну заяву і викласти підстави для такого відступу від загального правила про вільний доступ до інформації в процесі судового розгляду. Суд може дозволити анонімність лише у виняткових і обґрунтованих випадках.
21. Для подання заяви до Суду Вам не обов’язково мати представника, а Ваш представник (якщо такий є) може не бути адвокатом. Якщо Ви звертаєтеся до Суду через адвоката або іншого представника, Вам потрібно надати довіреність на представництво Ваших інтересів. Представник юридичної особи (підприємства, громадської організації тощо) або групи осіб повинен надати документи, які б підтверджували його юридичні повноваження представляти інтереси заявника.
22. Суд не надає юридичної допомоги на оплату послуг адвоката з підготовки початкового звернення до Суду. На подальшій стадії провадження, а саме в разі, якщо Суд вирішить повідомити уряд-відповідача про заяву для подання письмових зауважень, Вам може бути надано безкоштовну юридичну допомогу, якщо Ваші доходи недостатні для оплати послуг адвоката і якщо Суд вбачатиме необхідність у такій допомозі для належного розгляду справи.
23. Розгляд Вашої заяви – безкоштовний. На початковому етапі процедура розгляду – письмова, тому Вам немає потреби з’являтися до Суду особисто. Вас своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.
Практическое руководство по критериям приемлемости заявлений в Европейский суд по правам человека

Практическая инструкция по заявлению в Европейский Суд требований о справедливой компенсации
PDF

Пособие по приемлемости заявлений в Евросуд
PDF

1 коментар до “19. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду.”

 1. Президенту України
  П. Порошенку

  Борця за незалежність України у ХХ столітті
  Борківського Віктора Вікторовича,
  захисника у свідомо сфальшованій справі
  проти мого сина,
  Борця за незалежність України у ХХ столітті,
  03164, м. Київ, вул. Бахмацька, 18, кв. 24
  тел.. 067-712-16-67

  на підставі ст.ст. 3, 8, 28, 56 та 102 КУ та ст. 3
  Конвенції про захист прав людини і
  основоположних свобод

  Заява

  «Про стягнення з України одного мільярду євро (тридцяти
  трьох мільярдів гривень) моральної, не майнової, шкоди за
  десятирічне душевне катування мого сина, та всієї його родини,
  з метою спонукати його взяти на себе вину доньки судді ВАСУ
  Н.В. Васильченко, подруги родини Пшонок, судді ОАС м. Києва
  І.П. Васильченко за вчинене нею ДТП з важко потерпілим»

  Шановний пане Президенте!

  Як я сповіщав Вам у заявах від 10 та 23 червня 2014 року, проти мого сина, на замовлення Генерального прокурора України В. Пшонки – кума Президента України В. Януковича , підлеглі Міністра внутрішніх справ України, Вашого кума, незаконно порушили кримінальну справу проти мого сина по свідомо сфальшованих документах з метою перекласти на нього вину І.П. Васильченко, за ДТП яка трапилася 14.11.2006 року о 20-30 у Києві на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської.
  Я, намагаючись запобігти Україні штрафних санкцій, прохав Вас доручити своїм підлеглим провести належну перевірку викладеного у моїх заявах. Але Ви, як і Президент України В. Ющенко, і Президент України В. Янукович – поставили інтереси свого кума та кума Президента Януковича Пшонки вище інтересів України та конституційних прав мордованої працівниками міліції та прокуратури людини – Борця за незалежність України у ХХ столітті Борківського Андрія Вікторовича.
  Щоб не повторювати викладене до Вас у заявах № 22/022267-26П від 10.06.2014 року та № 22/025298-26П від 23.06.2014 року я додаю ксерокопії цих заяв і інші документальні докази морального катування.

  Прошу залучити мене до розгляду справи по суті для розяснення документів, які я надав у матеріали кримінальної справи, фальшування якої було доказано мною іще 27.11.2006 року, та перевірено слідчим шляхом слідчим Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Д. Пастернаком 15-16.01.2007 року за дорученням МВС України.
  Для ретельної перевірки моєї заяви прошу витребувати з Подільського райсуду усю кримінальну справу.

  МЗС України звернулося із заявою до ООН з приводу катування та недозволеного морального тиску Росією на мешканців окупованих територій з метою спонукати їх на агресію проти України. А як же що до морального катування Україною протягом десяти років мого сина та усієї родини Борців за незалежність цієї України у ХХ столітті з метою спонукати його взяти на себе вину якоїсь І.П. Васильченко.

  Додаток: на 37 арк.
  З повагою,

  В. Борківський
  27.06.2017

  як бути у цьому випадку мені?

  Відповіcти

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.