17. Клопотання про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

До Верховного Суду України

Особа, яка подає заяву:
Іванов Іван Іванович
вул. Івана Франка, 1, кв. 100, м. Київ, 01000

ЗАЯВА
ПРО ПЕРЕГЛЯД ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 

В обґрунтуванні необхідності перегляду судового рішення необхідно вказати:
– конкретні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах; або
– зазначити рішення Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення Україною Ваших прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У вимогах до Верховного Суду України, та їх обґрунтування, необхідно зазначити свої вимоги щодо постанови/ ухвали, яку оскаржуєте. Ви можете просити Верховний Суд України скасувати судове рішення повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив рішення, яке переглядається.

Додатки:
Обов´язково слід приєднати копії заяви та всіх документів, доданих до неї відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Також необхідно додати: письмові докази, що у Вас є (копії судових рішень попередніх інстанцій у Вашій справі; копії судових рішень, в яких на Вашу думку суди касаційної інстанції інакше застосували норму права; належним чином посвідчені копії рішення Європейського суду з прав людини, крім випадків, коли вони офіційно опубліковані).
У разі необхідності долучаються клопотання про зупинення виконання рішення, поновлення строку, тощо.

дата та підпис


Стаття 445 КПК. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:
1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання);
2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень;
3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України;
4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Стаття 448 КПК. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення
1. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі.
2. У заяві про перегляд судового рішення зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
3) обґрунтування підстав для перегляду судового рішення, передбачених статтею 445 цього Кодексу;
5) вимоги особи, яка подає заяву;
6) у разі необхідності – клопотання;
7) перелік матеріалів, які додаються.
3. Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження особи, яка її подає, відповідно до вимог цього Кодексу.

Стаття 449 КПК. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення
1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України.
До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього Кодексу;
4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу;
5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, – якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.