15. Структура органів адвокатського самоврядування відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

В статті 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі — Закон) сказано, що адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката. Брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України.
Особливий статус в адвокатському самоврядуванні займає Національна асоціація адвокатів України (НААУ), яка є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування. НААУ діє через організаційні форми адвокатського самоврядування (ст. 15 Закону): конференцію адвокатів регіону, раду адвокатів регіону, з’їзд адвокатів України.

Отже, органи адвокатського самоврядування мають таку структуру:
1. Конференція адвокатів регіону (АРК, областей, міст Києва та Севастополя)
— кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів регіону (КДКА регіону)
— ревізійна комісія адвокатів регіону (РКА регіону)
2. Рада адвокатів регіону (АРК, областей, міст Києва та Севастополя)
3. З’їзд адвокатів України
4. Рада адвокатів України
— вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (ВКДКА)
— вища ревізійна комісія адвокатури (ВРКА)
Конференція адвокатів регіону (ст. 47 Закону), яка є сесійним органом та скликається не рідше одного разу на рік, і є вищим органом адвокатського самоврядування в відповідному регіоні. Вона обирає голів та членів Рад адвокатів регіону, делегатів та З’їзд адвокатів України, представника до складу Ради адвокатів України та ВКДКА, голів та членів (із визначенням їх кількості) кваліфікаційної і дисциплінарної палат адвокатів регіону, голови та членів РКА регіону. Також Конференція адвокатів регіону затверджує штатний розпис та кошторис Ради адвокатів регіону та КДКА регіону.
КДКА регіону є юридичною особою, діє на підставі положення та утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів (ст. 50 Закону). В її складі утворюється дві палати: кваліфікаційна (не більше 9-ти членів) та дисциплінарна (не більше 11-ти членів). КДКА регіону організовує та проводить кваліфікаційні іспити із прийняттям рішення про видачу свідоцтва про складання, приймає рішення про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю, здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвокатів та вирішує інші питання.
РКА регіону утворюється для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (ст. 51 Закону).
Рада адвокатів регіону виконує функції адвокатського самоврядування між конференціями адвокатів регіону, та підконтрольна їй (ст. 48 Закону). Рада адвокатів регіону представляє адвокатів регіону та здійснює їх інформаційне і методичне забезпечення, сприяє гарантії їх діяльності, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону та виконання її рішень, приймає присягу адвоката України, визначає представників до конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги, утворює комісію з повноти та якості її надання, забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та розпоряджається майном та коштами відповідно до затвердженого кошторису.
З’їзд адвокатів України є вищим органом адвокатського самоврядування (ст. 54 Закону). До його складу входять делегати, обрані Конференціями адвокатів регіону. Скликається не рідше одного разу на три роки, та обирає голів і заступників Ради адвокатів України, ВКДКА, ВРКА, затверджує статут НААУ, положення про Раду адвокатів України та правила адвокатської етики, розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, ВКДКА, висновки ВРКА, призначає трьох членів Вищої ради юстиції, затверджує кошториси Ради адвокатів України, ВКДКА.
Рада адвокатів України діє в період між з’їздами адвокатів України та підконтрольна їм (ст. 55 Закону). Складається із тридцяти членів, по одному із кожного регіону плюс голова та два заступники, які обираються З’їздом адвокатів України. Рада адвокатів України: забезпечує скликання та проведення З‘їзду адвокатів України, забезпечує виконання його рішень, визначає квоту представництва та порядок висування делегатів Конференції адвокатів регіону, З‘їзду адвокатів України, забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затверджує регламент та порядок сплати адвокатами щорічних внесків, координує діяльність Рад адвокатів регіону, приймає рішення про розпорядження майном та коштами НААУ, сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, розглядає скарги на рішення Рад адвокатів регіонів, скасовує їх, виконує інші передбачені Законом та рішеннями З‘їзду адвокатів України функцій.
ВКДКА є колегіальним органом, який діє при Раді адвокатів України, до повноважень якого віднесено розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
ВРКА утворюється з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів (ст. 53 Закону). Підконтрольна З’їзду адвокатів України.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.