14. Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

Господарський суд м. Києва
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 б

Позивач: Товариства з обмеженою відповідальністю
“_______________”
_________, м. ___________________________,
вул. ______________, буд. ____, к. ______
р/р № _______________ в АКБ “__________”,
МФО __________, код ЄДРПОУ _______________

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю
“_______________”
_________, м. ___________________________,
вул. ______________, буд. ____, к. ______
р/р № _______________ в АКБ “__________”,
МФО __________, код ЄДРПОУ _______________

Справа № _______
суддя _____________

ЗАЯВА
про перегляд рішення Господарського суду м. Києва від „___” ________ 200_ р.
по справі № ____ за позовом ТОВ “________” до ТОВ “________” про
стягнення ________ гривень, за нововиявленими обставинами

„___” _________ 200_ р. Господарським судом міста Києва (суддя ________) було винесено рішення по справі № ____ за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “________” до Товариства з обмеженою відповідальністю “_________”, відповідно до якого з ТОВ “_________” на користь ТОВ “_________” було стягнено __________ грн. основного боргу, __________ грн. збитків, __________ грн. пені, __________ грн. штрафу, __________ грн. витрат по сплаті державного мита, __________ витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та __________ витрат на надання юридичних послуг, а всього на суму __________ грн.
Разом з тим, при розгляді вказаної справи, позивачем – ТОВ “________” суду було подано неправдиві відомості, в результаті чого суд було введено в оману і винесено неправомірне рішення про стягнення з відповідача – ТОВ “__________”, коштів, які останній не повинен був сплачувати, а також ніби-то завданих збитків. В результаті цього були порушені законні права та інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю “_________”.
Про вказане ми дізналися тільки „___” _________ 200_ р., після ознайомлення нашого представника з матеріалами справи (відмітка про ознайомлення є в справі).
Неправдивість наданих суду Позивачем відомостей і їх перекручення полягає в наступному:
1. Обставини, викладені в позовній заяві і, відповідно, продубльовані в рішенні господарського суду від „___” _________ 200_ р. не відповідають дійсності і документам, які були укладені між ТОВ “_________” і ТОВ “_________”, копії яких знаходяться у справі.
Зокрема, всі вимоги, вказані в позовній заяві № ___ від „___” _________ 200_ р. позивач обґрунтовує тим, що ТОВ “________” не виконав в повному обсязі взятих на себе по договору зобов’язань щодо оплати отриманих від позивача товарів, вказуючи на те, що “у відповідності з умовами зазначеного вище Договору, а саме п. ___ Відповідач повинен був здійснити оплату за товар не пізніше п’яти банківських днів з моменту отримання товару”. На ці ж обставини посилається і суд у своєму рішенні. Але, ці дані є неправильними.
Так, дійсно, „___” _________ 200_ р. між ТОВ “_________” і ТОВ “_________” було укладено Договір постачання товару № ____, відповідно до якого Постачальник (ТОВ “________”) зобов’язується постачати і передавати у власність Покупцю (ТОВ “_________”) товар, а останній зобов’язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах даного Договору.
П. ____ вказаного договору і передбачає порядок здійснення розрахунків між Сторонами. Але, всупереч тому, що було вказано позивачем в позовній заяві, звучить він наступним чином: “Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються кожні п’ять банківських днів за відпущений товар зі складу Покупця згідно складських залишків”, тобто п’ять днів встановлено з моменту відпуску товару зі складу Покупця (ТОВ “_________”), а не зі складу Постачальника (ТОВ “__________”) і не з моменту отримання ТОВ “__________” товару. При цьому, копія договору була надана в судове засідання самим позивачем.
Відповідно до положень ЦК України договір є підставою для виникнення зобов’язань, які повинні виконуватися належним чином і у встановлений законом строк, відповідно до вказівок закону або договору. Тому, ми повністю виконували взяті на себе по договору зобов’язання і розраховувалися з позивачем вчасно, у строки, встановлені договором, а саме – протягом 5 банківських днів після відпуску товару зі свого складу, згідно складських залишків.
Таким чином, позивач завідомо повідомив суду неправдиві дані, внаслідок чого судом було винесено неправомірне рішення про стягнення суми заборгованості та інших коштів.
Крім того, ні в судовому засіданні, ні в ухвалі про призначення справи суд не ставив питання про те, щоб зобов’язати сторони провести звірку взаємних розрахунків, або надати відомості про складські залишки товару у Відповідача.
Все це зроблено не було, що порушує вимоги п. п. 3, 4, 11 ст. 65 ГПК України, де вказано, що суд при підготовці справи до розгляду зобов’язує сторони виконати певні дії (звірити розрахунки тощо), витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Відповідні документи, які б підтверджували наявність залишків отриманого від позивача товару у нас на складі на вказану суму ми могли надати у повному обсязі, а відповідно і довести в судовому засіданні про неправомірність вимог позивача.
Позивачем при направленні позовної заяви в суд не було дотримано вимог ст. 56 ГПК України, де зазначено, що позивач зобов’язаний при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів. Копію позовної заяви ми не отримували і відповідно не знали і не могли передбачити те, що в суді слухається справа про стягнення з нас відповідної суми. Крім того, останні платежі здійснювалися вже після порушення судом справи, при цьому керівник ТОВ “________” під час неодноразових телефонних розмов з ним не повідомив нас про те, що ними була подана в суд позовна заява.
Також суд не з’ясував причини неявки відповідача в судове засідання, не переніс слухання справи на інший час, хоча процесуальні строки дозволяли це зробити. Це суперечить ст. 77 ГПК України, де передбачено, що господарський суд відкладає в межах встановлених строків розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні. До вказаних обставин віднесено і таку, як нез’явлення в судове засідання представників сторін. Але, це також зроблено не було, хоча на той час директор товариства перебував у відрядженні і не міг прийняти участь в судовому засіданні або видати довіреність уповноваженій особі.

Таким, чином, вказані обставини є нововиявленими, мають істотне значення для справи і не були відомі ТОВ “_________” до моменту ознайомлення його представника з матеріалами справи („___” _________ 200_ р.).
Враховуючи вищевикладене, з метою захисту порушених законних прав та інтересів ТОВ “_________”, та керуючись ст.ст. 112 – 114 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Переглянути рішення Господарського суду м. Києва (суддя ________) від „___” _________ 200_ р. по справі № ____ за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “_________” до Товариства з обмеженою відповідальністю “_________” про стягнення заборгованості та завданих збитків.

2. Прийняти нове рішення по справі № ____ та стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “_________” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “__________” суму в розмірі _________ грн. на повернення неправомірно стягнених коштів (_________ основного боргу, _________ грн. збитків, _________ грн. пені, _________ грн. штрафу, _________ витрат по сплаті державного мита, _________ витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та _________ витрат на надання юридичних послуг) по рішенню Господарського суду м. Києва від „___” _________ 200_ р.
3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “_________” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “_________” витрати по сплаті державного мита в розмірі _________ гривень.

ДОДАТОК:
1. Копія відомості про складські залишки ТОВ “__________” на дату подачі позивачем позовної заяви в суд;
2. Копія виписки з банку про стягнення коштів з рахунку ТОВ “_________”;
3. Копія квитанції про надіслання копії заяви ТОВ “__________”;
4. Копія опису про надіслання копії заяви і доданих документів ТОВ “___________”;
5. Оригінал платіжного доручення про оплату державного мита.

Підпис
Дата

1 коментар до “14. Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України.”

  1. Зверніть увагу, що даний зразок заяви є недоречним, так як не містить підстав, передбачених процесуальним кодексом, для перегляду рішення за нововиявленими обставинами.

    Наведені в заяві обставини сторони можуть бути підставою для подання апеляційної скарги на рішення суду та клопотання про поноволення строку на апеляційне оскарження. Уважно проаналізуйте викладене в ч.2 ст.320 ГПК України в чинній редакції, або ч.2 ст.112 ГПК України в попередній редакції.

    Відповіcти

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.