14. Законодавство України з питань державної митної справи та особливості його застосування. Митний кодекс України. Запобігання та протидія контрабанді. Правова допомога адвоката у справах про контрабанду.

Митний кодекс України — кодекс, що визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Чинний Митний кодекс України був прийнятий 13 березня 2012 року за № 4495-VI.

Основні розділи:
РОЗДІЛ I. Загальні положення
РОЗДІЛ II. Країна походження товару
РОЗДІЛ III. Митна вартість товарів та методи її визначення
РОЗДІЛ IV. Укранська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ V. Митні режими
РОЗДІЛ VI. Ппереміщення і пропуск товарів, транспортних засобів еомерційного призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні товарів серез митний кордон України різними видами транспорту .
РОЗДІЛ VII. Ззберігання товарів, транспорних засобів комерційного призначення на складах митних органів та розпорядження ними
РОЗДІЛ VIII. Митне оформлення
РОЗДІЛ IХ. Митні платежі
РОЗДІЛ Х. Гарантії забезпечення виконання зобовязань перед митними органами
РОЗДІЛ ХI. Митний контроль
РОЗДІЛ XII. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуюються (пересилаються) через митний кордон України громадянами
РОЗДІЛ ХIII. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщюються через митний кордон України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном
РОЗДІЛ XIV. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
РОЗДІЛ ХV. Здісйнення митними органами контролю за окремими видами діяльності
РОЗДІЛ XVI. Митна статистика
РОЗДІЛ XVII. Запобігання та протидія контробанді
РОЗДІЛ XVIII. Порушення митних правил та відповідальність за них
РОЗДІЛ ХIХ. Провадження у справах про порушення митних правил
РОЗДІЛ ХХI. Прикінцеві та перехідні положення

Стаття 1 МК. Законодавство України з питань державної митної справи
1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів.
2. Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування.
3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 3 МК. Особливості застосування законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи
1. При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митної декларації органом доходів і зборів України.
2. У разі якщо законодавством України передбачена можливість виконання митних формальностей без подання митної декларації, застосовуються норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день виконання таких формальностей.
3. Норми законів України, які пом’якшують або скасовують відповідальність особи за порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну дію в часі, тобто їх норми поширюються і на правопорушення, вчинені до прийняття цих законів. Норми законів України, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної дії в часі не мають.
4. У разі якщо норми законів України чи інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків підприємств і громадян, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України або здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, чи прав та обов’язків посадових осіб органів доходів і зборів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення як на користь таких підприємств та громадян, так і на користь органу доходів і зборів, рішення повинно прийматися на користь зазначених підприємств і громадян.

Розділ XVІI МК «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ»
Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді
Стаття 456. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1. Відповідно до законів України органи доходів і зборів з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів.
2. Порядок проведення контрольованої поставки визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим із Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.
Стаття 457. Переміщення товарів під негласним контролем
1. З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення контрабанди, а також з метою вилучення товарів, щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через митний кордон України, переміщення таких товарів може здійснюватися під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних органів.
2. Порядок проведення негласного контролю за переміщенням товарів визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

Адвокат у справах про контрабанду, з урахуванням статей 64, 23 КПК, при провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді повинен з’ясувати:
1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);
2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;
3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також характеризують особу обвинуваченого, пом’якшують та обтяжують покарання;
4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння;
5) причини й умови, які сприяли вчиненню злочину.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.