14. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду. Зміст і форма позовної заяви. Здійснення адвокатом представництва у суді.

Розгляд справ, що виникають з трудових відносин розглядаються в загальному порядку, передбаченого цивільним процесуальним законодавством з урахуванням положень Кодексу Законів про працю.
Стаття 15 ЦПК. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин.
Стаття 110 ЦПК. Позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Стаття 119 ЦПК. Позовна заява подається в письмовій формі.
Позовна заява повинна містити:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;
3) зміст позовних вимог;
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
7) перелік документів, що додаються до заяви.
3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.
4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.
5. До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.
6. До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.
7. У разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.
8. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
9. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.
Стаття 120 ЦПК. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин.
У разі якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати, то з урахуванням статті 96 ЦПК, може бути видано судовий наказ.

Стаття 228 КЗпП. У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.
Стаття 233 КЗпП. Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. {Офіційне тлумачення положення частини першої статті 233 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2012 від 22.02.2012}
У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. {Офіційне тлумачення положення частини другої статті 233 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 8-рп/2013 від 15.10.2013, № 9-рп/2013 від 15.10.2013}
Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Законодавством передбачено негайне виконання рішення з трудового спору: про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше, ніж за один місяць; про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника (ст. 367 ЦПК). При затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника здійснюється оплата вимушеного прогулу (ст. 236 КЗпП). Чинним трудовим законодавством передбачено і обмеження повороту виконання рішень з трудових спорів (ст. 239 КЗпП).

Адвокатові важливо знати засоби захисту прав працівників при вирішенні індивідуальних трудових спорів і вміти правильно визначити предмет доказування. Предметом індивідуального трудового спору може бути: право працівника на пільги, на визначені законом умови праці та відпочинку. Адвокат, надаючи правову допомогу з трудових спорів, повинен брати до уваги роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, але з оглядом на зміни у трудовому законодавстві України.

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.