1. Роль і місце Конвенції в системі захисту прав та свобод людини в рамках української правової системи. Застосування Конвенції та практики ЄСПЛ в Україні.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Якщо звернутись до історії існування системи міжнародного права, то ми побачимо безліч прикладів ретельно розроблених норм, які на практиці ігнорувались. Будь-які труднощі у створенні міжнародного […]

2. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право громадян України на звернення до конвенційних органів з захисту прав людини.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Під терміном “механізми міжнародного захисту прав людини” розуміють систему міжнародних (міждержавних) органів і організацій, що діють з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини […]

3. Право на життя та позитивні зобов’язання держави. Заборона смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Стаття 1 Зобов’язання поважати права людини Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права […]

4. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 3 Конвенції “Заборона катування” Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Справа «Григор’єв проти України» […]

5. Заборона рабства та примусової праці (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 4 Конвенції “Заборона рабства і примусової праці” 1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані. 2. Ніхто не може бути присилуваний […]

6. Право на свободу та особисту недоторканність. Свобода пересування (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 5 Конвенції “Право на свободу та особисту недоторканність” 1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім […]

7. Право на справедливий судовий розгляд неупередженим судом (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 6 Конвенції “Право на справедливий суд” 1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, […]

8. Заборона зворотної дії кримінального права (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 7 Конвенції “Ніякого покарання без закону” Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка […]

9. Право на повагу до приватного і сімейного життя (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 8 Конвенція “Право на повагу до приватного і сімейного життя” 1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого […]

10. Свобода думки, совісті та релігії (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 9 Конвенції “Свобода думки, совісті і релігії”    1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою […]

11. Свобода вираження поглядів (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 10 Конвенція “Свобода вираження поглядів” 1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію […]

12. Свобода мирних зібрань та об’єднання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 11  Конвенції “Свобода зібрань та об’єднання” 1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки […]

13. Право на ефективний засіб захисту прав і свобод, гарантованих Конвенцією (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 13 Конвенції “Право на ефективний засіб юридичного захисту” Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб […]

14. Поняття дискримінації та його розвиток у практиці Європейського суду з прав людини (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 14 Конвенції “Заборона дискримінації” Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору […]

15. Захист прав власності Європейським судом з прав людини (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Право на вільне володіння своїм майном: стаття 1 Протоколу № 1 “Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може […]

16. Принцип NON BIS IN IDEM (заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те саме діяння) (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 4 Протоколу № 7 до Конвенції Право не бути притягненим до суду або покараним двічі. 1. Нікого не може бути вдруге притягнено до суду […]

17. Право на оскарження в кримінальних провадженнях. Відшкодування в разі незаконного засудження (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Протокол № 7 до Конвенції  Стаття 2: “1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту […]

18. Право на освіту. Право на вільні вибори (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Право на освіту: стаття 2 Протоколу № 1 “Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при виконанні будь-яких функцій, узятих нею на […]

19. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Перед тим, як вирішити, чи можете Ви звернутися до Європейського суду з прав людини, необхідно уважно прочитати Конвенцію та Пояснювальну нотатку для заявників. Якщо Ваша […]

20. Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення державою прав особи.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 34 Конвенції “Індивідуальні заяви” Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з […]

21. Процедура дружнього врегулювання у справі, яка перебуває в провадженні Європейського суду з прав людини.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Стаття 39 Протокол № 14 до Конвенції “Досягнення дружнього врегулювання” 1. На будь-якій стадії провадження Суд може надати себе у розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення дружнього […]

22. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання Україною.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XV.Європейська конвенція про захист прав людини...

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати […]