1. Суб’єкти права власності на землю, їхні права, обов’язки. Захист права власності на землю.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Стаття 80 ЗК. Суб’єктами права власності на землю є: а) громадяни та юридичні особи – на землі приватної власності; б) територіальні громади, які реалізують це […]

2. Право і види власності на землю. Спільна сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Стаття 1 ЗК. Земля – основне національне багатство 1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 2. Право власності на землю […]

3. Позбавлення права власності на землю і на право користування землею. Порядок розгляду спорів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку Підставами припинення права власності на земельну ділянку є: а) добровільна відмова власника від права на земельну […]

4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Стаття 158 ЗК. Органи, що вирішують земельні спори 1. Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику […]

5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги. Спори з цих питань і порядок їх вирішення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Стаття 206 ЗК. Плата за землю 1. Використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. 2. Плата за землю справляється […]

6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Відповідно до чинного земельного законодавства України приватизація земель може бути безоплатною (ч. 3,4 ст. 116, ст.ст. 118, 121 ЗК) і платною. Порядок безоплатної приватизації земельних […]

7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок. Розгляд спорів із цих питань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку Підставами припинення права власності на земельну ділянку є: а) добровільна відмова власника від права на земельну […]

8. Відшкодування збитків у зв’язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Глава 24 ЗК «Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні […]

9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності. Органи, уповноважені розглядати справи про право порушення у галузі ветеринарної медицини, порядок розгляду.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Загальні правові, організаційні та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля, […]

10. Правове регулювання використання ядерної енергії та відповідальність за порушення у цій галузі.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» є основоположним у ядерному законодавстві України. […]

11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Правові основи захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання визначено Законом України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”. Кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває […]

12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Правовим регулюванням використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду є Лісовий кодекс України, Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Відповідно до Лісового […]

13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Глава 21 ЛК «ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ» Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту, використання та […]

14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Глава 22 ЛК «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА» Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або […]

15. Водокористування: суб’єкти, види і порядок. Відповідальність за порушення водного законодавства.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Відповідно до Водного кодексу України, водокористування – використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право […]

16. Вирішення спорів із питань використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Глава 22 ВК. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД ТА ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ Стаття 109. Порядок розгляду спорів з питань використання і охорони […]

17. Відповідальність за порушення водного законодавства.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Глава 23 ВК. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Стаття 110. Відповідальність за порушення водного законодавства Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або […]

18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юридичний захист громадян, які проживають на цій території, їхні пільги, гарантії.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 року (далі – Закон) регулює питання поділу території […]

19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Правова допомога цій категорії громадян.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року (далі – Закон) визначає основні положення щодо […]

20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права і обов’язки користувачів надр. Плата за користування надрами.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Відповідно до статті 3 Кодексу України про надра, Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, цим Кодексом та […]

21. Вирішення спорів із питань користування надрами. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

ГЛАВА 5 Кодексу України про надра. “ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ” Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами Спори з питань користування […]

22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори з цих питань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Відповідно до Водного кодексу України, водойма – безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об’єкт. Водний кодекс України виділяє такі штучно створені водойми як. Водосховище […]