1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його учасники. Бюджетні призначення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Відповідно до Бюджетного кодексу України: Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і […]

2. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків та кредитування бюджету.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Стаття 8 БК. Бюджетна класифікація 1. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою […]

3. Система оподаткування в Україні.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Система оподаткування — це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку. […]

4. Основні засади податкового законодавства України. Податковий кодекс України, його зміст і значення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Основу формування законодавчої бази оподаткування в країні становить Податковий кодекс України від 02.12.2010 року. Цей Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і […]

5. Податок на прибуток підприємств. Надання правової допомоги при веденні таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ визначається Розділом III Податкового кодексу України. Стаття 133. Платники податку 133.1. Платниками податку – резидентами є: 133.1.1. суб’єкти господарювання – юридичні […]

6. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші непрямі податки. Правова допомога суб’єктам оподаткування при веденні таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Непрямі податки встановлюються на товари і послуги у вигляді надбавок до ціни товару чи послуги, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в […]

7. Податок на доходи фізичних осіб. Неоподаткований мінімум доходів громадян. Надання правової допомоги громадянам – платникам податків.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ регулюється Розділом IV Податкового кодексу України. Стаття 162. Платники податку 162.1. Платниками податку є: 162.1.1. фізична особа – резидент, яка […]

8. Транспортний податок. Правова допомога при виникненні спору.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Стаття 267 ПК. Транспортний податок 267.1. Платники податку 267.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в […]

9. Правове регулювання місцевих податків та зборів. Правова допомога в цих питаннях.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до місцевих бюджетів, які встановлюються відповідно до закону органами місцевого самоврядування (ст. 143 […]

10. Державне мито та судовий збір, їх нормативно-правове регулювання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» Стаття 1. Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за […]

11. Оподаткування адвокатської діяльності. Нормативно-правове регулювання та вдосконалення законодавства України з цього питання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 25.03.2016 №7286/10 /26-15-13-02-16 Відповідно до ст. 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена […]

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

ГЛАВА 11 ПК. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, […]

13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких категоріях справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному громадянинові гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і […]

14. Законодавство України з питань державної митної справи та особливості його застосування. Митний кодекс України. Запобігання та протидія контрабанді. Правова допомога адвоката у справах про контрабанду.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Митний кодекс України — кодекс, що визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної […]

15. Порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Глава 28 МК. Переміщення товарів через митний кордон України Стаття 194. Попереднє повідомлення органів доходів і зборів про намір ввезти товари на митну територію України […]

16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких випадках.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Стаття 497 МК. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил 1. У провадженні у справах про порушення митних правил беруть […]

17. Відповідальність за порушення митного законодавства. Види стягнень за порушення митних правил. Компроміс у справі про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Розділ XVІІІ МК «ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ» Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них Стаття 458. Порушення […]

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Стаття […]

19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Загальні умови та підстави проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Випадки обов’язкового проведення аудиту. Використання аудиту в адвокатській діяльності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про аудиторську діяльність» Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою […]

20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль. Відповідальність за його порушення. Правова допомога з цих питань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на території України, […]

21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Грошовий обіг – це рух коштів у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в […]

22. Правове становище органів державного казначейства і їх функції.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011, Державна казначейська служба України (Казначейство України) […]