1. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального правопорушення. Правова допомога в адміністративних справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 2 КУпАП «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, […]

2. Адміністративне стягнення, його види. Накладення адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 3 КУпАП «АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ» Стаття 23. Мета адміністративного стягнення Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, […]

3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Адміністративна юрисдикція — специфічний вид правоохоронної діяльності, яка здійснюється органами державного управління та іншими компетентними органами і полягає у розгляді справ про адміністративні правопорушення і […]

4. Поняття провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Розділ IV КУпАП «ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ» Глава 18 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення Завданнями провадження в […]

5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні правової допомоги.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 19 КУпАП «ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою […]

6. Адміністративне затримання. Органи, які правомочні його здійснювати. Строки затримання. Відмежування від адміністративного арешту та затримання і арешту за кримінальним процесуальним законодавством. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України «Про національну поліцію». Ведення адвокатом справ, пов’язаних з адміністративним затриманням.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 20 КУпАП «ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення У випадках, прямо передбачених […]

7. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 264 КУпАП. Особистий огляд і огляд речей Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і […]

8. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення. Участь адвоката у таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 21 КУпАП «ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності { Положення […]

9. Постанова в справі про адміністративне правопорушення, її оскарження, роль у цьому адвоката. Судова практика.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 23 КУпАП «ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ» Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова […]

10. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Робота адвоката на цій стадії.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Розділ V КУпАП. “ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ” Глава 25 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення Постанова про накладення адміністративного […]

11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення. Ведення адвокатом таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 5 КУпАП «АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ» Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці Порушення встановлених […]

12. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки, за якими вони відрізняються від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 6 КУпАП «АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ» Стаття 47. Порушення права державної власності на надра Самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій […]

13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 13 КУпАП «АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам […]

14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Ведення адвокатом таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 14 КУпАП «АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ» Стаття 173. Дрібне хуліганство Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, […]

15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 15 КУпАП «АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ» Стаття 184-1. Неправомірне використання державного майна Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових […]

16. Завдання адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Правова допомога при вирішені справ в адміністративному суді.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 2 КАС. Завдання адміністративного судочинства 1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері […]

17. Система адміністративних судів України, їх компетенція щодо вирішення адміністративних справ. Підсудність адміністративних справ. Відводи. Судові виклики і повідомлення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Частина 3 статті 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом. […]

18. Право на звернення до адміністративного суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в адміністративному процесі, їх права та обов’язки. Судові витрати. Фіксування адміністративного процесу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 6 КАС. Право на судовий захист 1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, […]

19. Учасники адміністративного процесу, їх права і обов’язки. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Процесуальне представництво.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 5 КАС «УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ» § 1. Особи, які беруть участь у справі Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі 1. Особами, […]

20. Докази в адміністративному процесі. Подання доказів. Обов’язок доказування. Підготовче провадження. Робота адвоката на цій стадії.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 6 КАС «ДОКАЗИ» Стаття 69. Поняття доказів 1. Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність […]

21. Судовий розгляд адміністративної справи. Судові рішення, порядок і строки їх оскарження. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень в адміністративних справах. Робота адвоката на цих стадіях адміністративного процесу. Судова практика.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Глава 3 КАС «СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ» Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні 1. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, […]

22. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ: у справах щодо оскарження нормативно-правових актів; у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби; усправах щодо уточнення списку виборців та оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій; у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України; у справах щодо обмеження реалізації права на мирні зібрання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних […]

23. Особливості судового оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 172 КАС. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій 1. Право оскаржувати рішення, […]

24. Порядок оскарження рішення, дії або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму. Спеціальні строки оскарження.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 174 КАС. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, […]

25. Особливості звернення до суду із заявою про уточнення списку виборців.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 173 КАС. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців 1. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про […]

26. Особливості судового оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум. Обчислення строків оскарження.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

27. Особливості судового оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

28. Особливості звернення до суду по справам, пов’язаним із виборами Президента України.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 176 КАСУ. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України 1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) – суб’єкт виборчого […]

29. Особливості оскарження судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Стаття 177 КАСУ. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження 1. Суд, установивши порушення законодавства […]

30. Особливості обчислення строків у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму та наслідки їх порушення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

31. Особливості провадження в судах адміністративної юрисдикції у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

32. Право обирати і бути обраним. Межі втручання держави у це право. (справа Суховецький проти України, Мельниченко проти України, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, Py v.Franсe).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство