1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяльності. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. Обмеження у здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Стаття 1 ГК. Предмет регулювання 1. Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення […]

2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 3 ГК «ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ» Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання 1. Держава підтримує конкуренцію як […]

3. Суб’єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб’єкта господарювання. Установчі документи. Печатки. Припинення суб’єкта господарювання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Стаття 55 ГК. Поняття суб’єкта господарювання 1. Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), […]

4. Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура підприємства. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства. Майно підприємств. Об’єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 7 ГК «ПІДПРИЄМСТВО» Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання 1. Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого […]

5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державної реєстрації. Установчі документи. Статутний капітал та фонди господарського товариства. Припинення господарського товариства. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 9 ГК «ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА» Стаття 79. Поняття господарського товариства 1. Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом […]

6. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення та припинення виробничого кооперативу. Членство у виробничому кооперативі.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 10 ГК «ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ» Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності 1. Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі […]

7. Приватні підприємства. Поняття іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями. Фермерське господарство.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 11 ГК «ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ» Стаття 113. Приватні підприємства 1. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або […]

8. Поняття об’єднання підприємств. Види і організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 12 ГК «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» Стаття 118. Поняття об’єднання підприємств 1. Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою […]

9. Громадянин як суб’єкт господарювання. Кредитні спілки. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 13 ГК «ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання 1. Громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі […]

10. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 14 ГК «МАЙНО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Стаття 133. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 1. Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх господарська […]

11. Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 15 ГК «ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання 1. Відповідно до Конституції України […]

12. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 16 ГК «ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності 1. Відносини, пов’язані […]

13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Законодавство про корпоративні права держави.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 17 ГК «ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Стаття 163. Цінні папери та їх види 1. Суб’єкти господарювання в межах своєї компетенції та відповідно до […]

14. Господарські зобов’язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов’язань. Надання адвокатом правової допомоги суб’єктам господарювання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 19 ГК «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» Стаття 173. Господарське зобов’язання 1. Господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) […]

15. Загальний порядок та умови укладання господарських договорів. Істотні умови господарського договору. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. Галузі та види господарської діяльності. Спеціальний режим господарювання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Глава 20 ГК «ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ» Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання 1. Майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання або між […]

16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб’єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори і види іноземних інвестицій. Правова допомога адвоката у цих сферах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Стаття 68 ГК. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно […]

17. Система господарських судів України, їх завдання і компетенція. Принципи господарського судочинства. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Форми судового процесу. Міжнародний комерційний арбітраж.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Система господарських судів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складає: Ч.2 ст.21 Закону, місцевими господарськими судами є окружні господарські суди. Ч.3 ст.22 […]

18. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. Порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки її розгляду. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів. Участь адвоката у таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Розділ II ГПК «ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ» Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між […]

19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Ціна позову. Подання зустрічного позову. Сторони і треті особи у судовому процесі, їх права та обов’язки. Представники сторін і третіх осіб у господарському суді. Судові витрати, їх склад та розподіл.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Розділ I ГПК «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Стаття 1. Право на звернення до господарського суду Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які […]

20. Поняття та види доказів у господарському процесі. Належність і допустимість доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Участь адвоката на цій стадії. Підстави звільнення від доказування.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Розділ V ГПК «ДОКАЗИ» Стаття 32. Поняття і види доказів Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом […]

21. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Участь адвоката під час судового розгляду господарських спорів. Виконання рішень господарського суду. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Розділ XI ГПК «ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ» Стаття 69. Строк вирішення спору Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох […]

22. Оскарження рішень та ухвал господарських судів в апеляційному та касаційному порядку. Строки, порядок і наслідки такого оскарження. Межі перегляду. Перегляд судових рішень Верховним судом України та за нововиявленими обставинами. Участь адвоката на цих стадіях господарського процесу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право

Розділ XII ГПК «ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ» Стаття 91. Право апеляційного оскарження Сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали участь […]