1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії в просторі, часі та за колом осіб. Завдання кримінального провадження.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Стаття 1 КПК. Кримінальне процесуальне законодавство України Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з […]

2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя: нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Стаття 7 КПК. Загальні засади кримінального провадження Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: 1) верховенство права […]

3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Відповідно до статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та […]

4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Порядок залучення захисника та підтвердження його повноважень на участь у кримінальному провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Відповідно до Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” видами адвокатської діяльності у кримінальному провадженні є: 1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; […]

5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов’язки. Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

КПК визначає досудове розслідування як стадію кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям […]

6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види та підстави їх проведення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 21. § 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії Стаття 246 КПК. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій Негласні слідчі (розшукові) дії – […]

7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Захисник вправі подавати слідчому або прокурору клопотання щодо проведення процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та вжиття інших заходів, спрямованих на з’ясування обставин, які мають значення […]

8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Визнання доказів недопустимими. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування. Висновок експерта як джерело доказу у кримінальному провадженні. Права адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 4. Докази і доказування 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами Стаття 84 КПК. Докази Доказами в кримінальному провадженні є фактичні […]

9. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Заява про відвід та порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

6. Відводи Стаття 75 КПК. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати […]

10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види, загальні правила застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Розділ ІІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування Стаття 131 КПК. Види заходів забезпечення кримінального провадження Заходи […]

11. Запобіжні заходи, їх види, мета і підстави застосування. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Положення щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Лист Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження […]

12. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування 1. Форми закінчення досудового розслідування Стаття 283 КПК. Загальні положення закінчення досудового розслідування Особа має право […]

13. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє (провадження).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Стаття 290 КПК. Відкриття матеріалів іншій стороні Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного […]

14. Загальні положення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, їх особливості.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Стаття 297-1 КПК. Загальні положення спеціального досудового розслідування 1. Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з […]

15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків та в суді присяжних. Участь адвоката у таких формах кримінальних проваджень.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Стаття 298 КПК. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків 1. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, […]

16. Участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому розгляді. Його права та обов’язки. Межі та процедура судового розгляду. Здійснення допиту під час судового розгляду. Судові дебати. Промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 27 КПК. Підготовче провадження Стаття 314 КПК. Підготовче судове засідання 1. Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру […]

17. Право на апеляційне оскарження. Підстави, порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Методика складання адвокатом апеляційної скарги на судове рішення. Подання заперечень на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Участь адвоката у суді апеляційної інстанції.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 31 КПК. Провадження в суді апеляційної інстанції Стаття 392 КПК. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку 1. В апеляційному порядку можуть […]

18. Право на касаційне оскарження. Підстави, порядок і строки касаційного оскарження судових рішень. Вимоги до касаційної скарги. Методика складання адвокатом касаційної скарги. Подання заперечень на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Межі перегляду судом касаційної інстанції.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Стаття 424 КПК. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку 1. У касаційному порядку можуть бути оскаржені вироки та ухвали про застосування або […]

19. Перегляд судових рішень Верховним Судом України, право на звернення та підстави такого перегляду. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним судом України, строки та порядок її подання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 33 КПК. Провадження у Верховному Суді України Стаття 444 КПК. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 1. Верховний Суд України переглядає судові рішення у […]

20. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, порядок і строки її подання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 34 КПК. Провадження за нововиявленими обставинами Стаття 459 КПК. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами 1. Судові рішення, що набрали законної сили, […]

21. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди, вимоги до її змісту. Участь адвоката при укладенні угод. Наслідки укладення та затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 35 КПК. Кримінальне провадження на підставі угод Стаття 468 КПК. Угоди в кримінальному провадженні 1. У кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: […]

22. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: загальні засади, форми та обсяг. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в VІІ. Кримінальне процесуальне право

Глава 42 КПК. Загальні засади міжнародного співробітництва Стаття 541 КПК. Роз’яснення термінів 1. Терміни, що їх вжито в цьому розділі Кодексу, якщо немає окремих вказівок, […]