1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Дія цивільних процесуальних норм у часі — визначається відповідно до правила про те, що незалежно від часу порушення цивільної справи в суді, при здійсненні процесуальних […]

2. Принципи цивільного процесуального права.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України основними засадами є: 1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом (суд зобов’язаний поважати честь і гідність […]

3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Відповідно до статті 107 ЦПК, усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами. Особливості підсудність […]

4. Докази та засоби доказування. Обов’язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Відповідно до статті 57 ЦПК, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, […]

5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Забезпечення позову і забезпечення доказів – дві самостійні процедури. З огляду на дію принципу диспозитивності, вони здійснюються за заявою особи, яка бере участь у розгляді […]

6. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 90 ЦПК, заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно […]

7. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 79 ЦПК, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від […]

8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Відповідно до статті 1 ЦПК, своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ — одне з основних завдань цивільного судочинства. Цьому завданню разом з іншими процесуальними засобами […]

9. Сторони в цивільному процесі, їхні права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб. Адвокат як представник у цивільному процесі.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 26 ЦПК визначає, що у справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. У […]

10. Пред’явлення позову. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги стороні з цих питань адвокатом.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Позов — звернення позивача до суду з вимогою про розгляд та вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, […]

11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 119 ЦПК, позовна заява подається в письмовій формі. Позовна заява повинна містити: 1)найменування суду, до якого подається заява; 2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, […]

12. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 197 ЦПК, суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює […]

13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Рішення суду – це акт правосуддя у цивільній справі, який ґрунтується на встановлених у судовому засіданні фактах та застосуванні норм матеріального та процесуального права. Стаття 208 […]

14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Виникнення, зміна або припинення правовідносин залежать від юридичних фактів, що досить часто підтверджуються відповідними документами. У разі відсутності останніх, факти можна встановити в суді у […]

15. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування судового наказу. Судова практика.

Оприлюднено Коментарів: 2Оприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Наказне провадження — це особливий спрощений вид цивільного процесу, спрямований на швидкий та ефективний захист безспірних прав осіб шляхом видачі судового наказу, що одночасно є […]

16. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 224 ЦПК, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його […]

17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Заперечення на апеляційну скаргу. Методика складання апеляційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 291 ЦПК, апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, […]

18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ в касаційному порядку».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 323 ЦПК, касаційною інстанцією у цивільних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Стаття 324 ЦПК, сторони та інші […]

19. Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в суді апеляційної і касаційної інстанцій, чим вони відрізняються від промови адвоката в суді першої інстанції в цивільній справі.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Подання додаткових документів за чинним ЦПК можна розглядати або у контексті нових обставин, які підлягають встановленню судом апеляційної інстанції, або у зв’язку із доповненнями чи […]

20. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах. Судова практика Верховного Суду України (навести приклади конкретних рішень Верховного Суду України, якими вирішено питання неоднакового застосування судом (судами) касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 353 ЦПК, Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом. Стаття 354 ЦПК, сторони […]

21. Виконання судових рішень. Надання адвокатом правової допомоги сторонам на цій стадії.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Конституцією України (стаття 124) визначено, що судові рішення ухвалюються іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України. Це правило більш чітко регламентовано […]

22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в V. Цивільне процесуальне право

Стаття 201 ЦПК, суд зобов’язаний зупинити провадження у справі, про що постановляє ухвалу, у разі: 1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною […]