ПОСЛУГИ

ТРУДОВІ СПОРИ

Кожен має право на захист своїх прав та свобод засобами, які не суперечать закону. Якщо Ви не в змозі зробити це самі, з будь-яких об’єктивних чи особистих причин, тоді скористайтесь допомогою, яку може забезпечити компетентний юрист по трудових спорах.

Представлення інтересів в суді здійснюється у таких трудових справах:

 • поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за весь час вимушенного прогулу;
 • стягнення заробітної плати у зв’язку із несвоєчасною її виплатою;
 • стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, з розрахунком індексу інфляції;
 • зміна дати та формулювання причин звільнення;
 • незаконне притягнення до матеріальної відповідальності;
 • порушення або недотримання умов трудового або колективного договору;
 • оскарження дисциплінарних стягнень, наказів, розпоряджень;
 • встановлення факту нещасного випадку, пов’язаного із виробництвом;
 • встановлення факту виникнення трудових відносин між працівником і роботодавцем;
 • відшкодування моральної шкоди при порушенні трудового законодавства тощо.

З цією метою юрист проводить наступну роботу: консультує та формує правову позицію у справі, у разі необхідності запитує необхідні копії документів, складає листи-звернення, скарги, готує позовну заяву або заяву про видачу судового наказу тощо.

Разом із тим, можливе окреме звернення до роботодавця з метою безпосереднього врегулювання спору в досудовому порядку, проведення переговорів. Звернення до органів Державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства, в професійні спілки, до комісії по трудових спорах з метою проведення перевірки дотримання вимог законодавства роботодавцем тощо.

АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ

Адміністративні спори — це спори, що виникають між державними органами з одного боку і юридичними або фізичними особами з іншої сторони і регулюються адміністративно правовими нормами. В рамках адміністративного судочинства можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії або бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Адміністративна відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопрушення. Дана категорія справ розглядається судом і органами виконавчої влади, до повноважень яких віднесено розгляд справ про адміністративні правопорушення.

Представлення інтересів в суді здійснюється у таких адміністративних справах:

 • порушення правил дорожнього руху;
 • правопорушення у сфері господарської діяльності та міграційного законодавства;
 • незаконна відмова в реалізації або захисті прав, свобод та інтересів людини та громадянина;
 • прийняття неправомірних рішень (організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів) або вчинення/невчинення певних дій суб’єктами владних повноважень;
 • прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби тощо.

УМОВИ СПІВПРАЦІ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

Вартість послуг визначається за домовленістю з Клієнтом та розраховується, виходячи зі ступеня тяжкості факторів вирішення справи, а також складності ситуації, яку необхідно вирішити.
Домовленість про надання юридичної допомоги, її об’єм, розмір та порядок сплати оформлюється Договором про надання послуг, один екземпляр якого надається Клієнту.
Оплата послуг відбувається наступним чином: 100% домовленої суми сплачується перед початком виконання роботи. В разі наявності у Клієнта фінансових проблем є можливість розстрочити оплату послуг. Вартість послуг, що будуть надаватися вказується в Договорі.

Критеріями визначення ціни на юридичні послуги є наступні:

 • складність справи (визначається специфікою та предметом проблеми);
 • часовими витратами, необхідними для вивчення наданих документів та підготовки правових документів.
Слід завжди памятати, що до юриста звернутись ніколи не пізно, але краще, якщо Ви зробити це відразу при виникненні проблеми.