Огляд судової практики

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ
ВСУ щодо ознак шахрайства
ВСУ щодо ознак вимагання хабара
ВСУ щодо дослідження доказів у кримінальній справі
ВСУ щодо визнання доказів недопустимими
Лист ВССУ у адміністративних справах про корупцію
ВСУ щодо визначення малозначності діяння
ВСУ: у випадку дорожньо-транспортної події за участю декількох водіїв необхідно з’ясувати ступінь участі кожного у спричиненні злочинного наслідку
ВСУ щодо кваліфікації за статтею 121 КК
ВСУ щодо кваліфікації за статтею 190 КК та 369 КК

 


ПОДАТКОВІ СПОРИ
ВСУ: фіктивне підприємство не здійснює легальну підприємницьку діяльність навіть при умові належного оформлення первинних облікових документів при проведенні господарських операцій
ВСУ: договором не можна змінити виконання обов’язку, встановленого податковим законом щодо сплати податку на земельну ділянку
ВСУ: задоволення позовних вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим з огляду на те, що така вимога позивача не є правильним способом захисту прав платника ПДВ
ВСУ: недоведеність фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди
ВАСУ: податкове законодавство пов’язує виникнення прав та обов’язків платників податків не з фактом укладанням договорів (оскільки сам по собі факт укладання договору не є об’єктом оподаткування), а з фактом здійснення господарської операції
ВАСУ щодо оформлення актів виконанних робіт в податковій практиці
ВАСУ щодо недотримання ДФС у запиті вимог, передбачених п. 73.3, ст. 73 ПК України та правові наслідки для платника
ВСУ: акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні статті 17 КАС, не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов’язків для осіб, робота (діяльність) яких перевірялися, тому його висновки не можуть бути предметом спору

СІМЕЙНІ СПОРИ
ВСУ щодо визнання об’єктом права спільної сумісної власності подружжя земельної ділянки, приватизованої одним із подружжя в період шлюбу
ВСУ щодо поділу майна подружжя
ВСУ щодо визнання недійсним заяви про згоду на укладення договору купівлі-продажу квартири, що є спільною сумісною власністю
ВСУ щодо поділу майна, внесеного до статутного капіталу господарського товаривства майна, придбане за рахунок спільних коштів подружжя
ВСУ: придбання майна у період шлюбу, але за особисті кошти одного з подружжя, не може вважатися об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, за особисті кошти якого майно придбане
Майно придбане у шлюбі за запозичені кошти одним з подружжя незважаючи на іпотеку вважається об’єктом спільної власності подружжя і підлягає поділу у рівних частках
ВСУ: власник має право вимагати від осіб, які не є членами його сім’ї, а також не відносяться до кола осіб, які постійно проживають разом з ним і ведуть з ним спільне господарство, усунення порушень свого права власності у будь-який час
ВСУ щодо встановлення батьківства за нормами СК та КпШС
ВСУ про стягнення пені за прострочення сплати аліментів
ВСУ: майно фізичної особи – підприємця, яке придбане та використовується в його підприємницькій діяльності з метою одержання прибутку, слід розглядати як його особисту приватну власність, відповідно до ст. 57 СК України, а не як об’єкт спільної сумісної власності подружжя, який підпадає під регулювання ст. ст. 60, 61 СК України
ВСУ щодо спадкування

 


ТРУДОВІ СПОРИ
ВСУ про відшкодування шкоди за договором про виплату винагороди
ВСУ: при незаконному звільненні не передбачено іншого способу захисту ніж поновлення на роботі
ВСУ: Невиплата звільненому працівникові всіх сум, що належать йому від власника або уповноваженого ним органу, є триваючим правопорушенням
ВСУ: днем виявлення шкоди (в контексті трудового права) слід вважати день підписання відповідного акта ревізії, інвентаризвції або висновку
ВСУ відносно працівника, що завдав шкоди підприємству
ВСУ щодо розрахунку при звільненні
ВСУ: Невиконання власником або уповноваженим ним органом обов’язку зажадати письмове пояснення від працівника та неодержання такого пояснення не є підставою для скасування дисциплінарного стягнення, якщо факт порушення трудової дисципліни підтверджений представленими суду доказами
ВСУ: вирішення колективних трудових спорів в судовому порядку законодавством України не передбачено
ВСУ про визнання незаконним наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності
ВСУ щодо звільнення на умовах передбачених контрактом
ВСУ про зміну формулювання причин звільнення з роботи
ВСУ про стягнення заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні
ВСУ про стягнення на користь Фонду соціального страхування суми страхової виплати, здійсненої на користь застрахованого працівника, з особи, винної у настанні страхового випадку

СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ВСУ щодо несправедливих умов договору лізингу
ВСУ щодо визнання пункту договору фінансового лізінгу недійсним у зв’язку із несправедливими умовами
ВСУ: ознайомлення із змінами умов договору підтверджується підписом позивачальника
ВСУ про відмову особі у поверненні коштів, оскільки боргова розписка не містила зобов’язання боржника про повернення коштів
ВСУ про визнання договору недійсним, щодо майна дитини, укладеного без дозволу органу опіки та піклування
ВСУ щодо спливу строку позовної давності та припинення зобов’язання
ВСУ щодо виконання договору поставки покупцем
ВАСУ щодо укладення господарських договорів у спрощений спосіб
ВГСУ: Стягнення замовником авансу з підрядником на підставі статті 849 ЦК України
ВСУ щодо виселення на вимогу іпотекодержателя
ВСУ: багаторічні насадження не можуть розглядатися, як окремий об’єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони знаходяться, оскільки є складовою частиною земельної ділянки
ВСУ щодо строку пред’явлення позову до поручителя
ВСУ про визнання дій неправомірними, зобов’язання вчинити дії та стягнення моральної шкоди у справі повірки вимірювальної техніки
ВСУ про визнання договору фіктивним
ВСУ щодо дії зобов’язання у разі втрати нормативно-правового акту чинності
ВСУ про витребування майна з чужого незаконного володіння
ВСУ про визнання договору удаваним
ВСУ про визнання договору недійсним за позовом особи, яка не була стороною цього договору
ВСУ про визнання договору купівлі-продажу жилого будинку недійсним з підстав порушення переважного права купівлі

 


РІЗНЕ
ВСУ про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи
ВСУ: право власності на житловий будинок набувається у порядку, який був чинним на час завершення його будівництва
ВСУ про поділ земельної ділянки
ВСУ про зобов’язання усунути порушення
ВСУ про визнання права власності на нежитлові приміщення
ВСУ щодо скасування розпорядження, визнання недійсним державного акта на право власності на землю, повернення земельної ділянки, зобов’язання скасувати державну реєстрацію акта та внесення змін до державного земельного кадастру
ВСУ про визнання протиправними і скасування розпоряджень, визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки та скасування їх державної реєстрації, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та зобов’язання вчинити дії
ВСУ про виселення з гуртожитку
Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини
ВСУ: повторний розгляд справи не відновить порушених прав особи, викликаних тривалістю цивільного провадження у справі за його позовом та не усуне такого недоліку як відсутність у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту
ВСУ щодо підвідомчості (підсудності) справ, що виникають із корпоративних відносин
ВСУ: суд за власною ініціативою не має права застосувати позовну давність
ВСУ: право власності співвласника на частку в спільному майні припиняється з пістав, передбачених статтею 365 ЦК України, але за умови, що таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї
ВСУ щодо представництва за довіреністю
ВГСУ: Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин
ВАСУ: відісутність дозволу на виконання будівельних робіт не є безумовною підставою для знесення самочинного будівництва
ВАСУ про місце винесення постанови ДАІ
Стягнення коштів з Державного бюджету України у зв’язку із невиконанням рішення суду органом ДВС
ВСУ про право зворотної вимоги, що є у особи, яка відшкодувала потерпілому шкоду за винуватця ДТП
ВСУ щодо оплата судового збору при об’єднанні двох і більше позовних вимог в КАС України
ВСУ про нарахування неустойки на заборгованість зі сплати аліментів
ВСУ про обсяг повноважень при вчиненні правочину представником юридичної особи
ВССУ про спадкування земельної ділянки право користування на яку виникло без укладення договору
ВСУ про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню
За оскарження рішення у справі про адміністративне правопорушення судовий збір сплаті не підлягає
ВССУ щодо відшкодування збитків, сприченні падінням льоду з будівлі
ВСУ: порівняльний аналіз термінів «довідався» та «міг довідатися», що містяться в статті 261 ЦК України