КОРИСНЕ

У розділі “Судова практика” опубліковуються огляд найбільш цікавих судових рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень, які мають значення для правозастосування.
Судова практика — у вузькому розумінні являє собою правоположення, які створюються судовими органами та конкретизують норми права. Виділяють три види таких правоположень, що є одночасно і змістом судової практики: ті, що виникають у результаті заповнення прогалин у праві; ті, що конкретизують і деталізують зміст приписів загального характеру; ті, що виникають у результаті конкретизації й деталізації загальних положень, понять і термінів законодавства(тобто тлумачення норм права).
Судова практика — це діяльність усіх ланок судової системи щодо виконання покладених на них завдань.
За об’єктом впливу судова практика охоплює цивільні, адміністративні, господарські, кримінальні справи, існує також конституційна, міжнародна з прав людини, у тому числі і практика Європейського суду з прав людини. Суб’єктом судової практики в Україні виступає Верховний Суд України, Пленум Верховного Суду України, Конституційний Суд України, Вищі спеціалізовані суди України (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий адміністративний суд України, Вищий господарський суд України), Пленуми вищих спеціалізованих судів, а також Європейський суд з прав людини.