1. Конституційне право на працю. Основні трудові права працівника.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Стаття 43 Конституція України. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно […]

2. Регулювання трудових відносин. Законодавство про працю. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Стаття 3 КЗпП. Регулювання трудових відносин Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої […]

3. Колективний договір: сфера укладення, сторони, зміст, строк чинності та порядок укладення. Контроль за виконанням колективного договору. Спори, які виникають при його укладанні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат при розв’язанні таких спорів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава II КЗпП «КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР» Стаття 10. Колективний договір Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і […]

4. Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Трудові спори, що випливають із трудових договорів. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Стаття 21 КЗпП. Трудовий договір Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою […]

5. Підстави припинення трудового договору. Підстави і порядок розірвання трудового договору. Трудові спори з цих питань. Правова допомога адвоката в таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Стаття 36 КЗпП. Підстави припинення трудового договору Підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін; 2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім […]

6. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації звільненим працівникам. Правова допомога в таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці При скороченні чисельності чи штату […]

7. Робочий час та час відпочинку. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава IV КЗпП «РОБОЧИЙ ЧАС» Стаття 50. Норма тривалості робочого часу Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і […]

8. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання. Участь адвоката у справах, що виникають при порушеннях прав, пов’язаних із відпусткою.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Стаття 74 КЗпП. Щорічні відпустки Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а […]

9. Оплата праці, її правове регулювання. Системи оплати праці. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Правова допомога адвоката при вирішенні спорів із цих питань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава VII КЗпП «ОПЛАТА ПРАЦІ» Стаття 94. Заробітна плата Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним […]

10. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників, межі такої відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава IX КЗпП «ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ» Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників […]

11. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строки і порядок їх застосування та зняття. Правова допомога адвоката в таких спорах.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава X КЗпП «ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА» Стаття 139. Обов’язки працівників Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, […]

12. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при прийомі на роботу і звільнення цієї категорії працівників. Надання адвокатом правової допомоги при порушенні прав цих працівників.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава XII КЗпП «ПРАЦЯ ЖІНОК» Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із […]

13. Індивідуальні трудові спори та органи, які їх розглядають. Позасудовий порядок і строки розгляду трудових спорів. Оскарження рішення комісії по трудових спорах. Правова допомога адвоката у вирішенні цих спорів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава XV КЗпП «ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ» Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори Трудові спори розглядаються: 1) комісіями по трудових спорах; 2) районними, районними у […]

14. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду. Зміст і форма позовної заяви. Здійснення адвокатом представництва у суді.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Розгляд справ, що виникають з трудових відносин розглядаються в загальному порядку, передбаченого цивільним процесуальним законодавством з урахуванням положень Кодексу Законів про працю. Стаття 15 ЦПК. […]

15. Охорона праці та її правове регулювання. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників. Правова допомога адвоката в цих справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава XI КЗпП «ОХОРОНА ПРАЦІ» Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. […]

16. Правові засади соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Правова допомога адвоката при розв’язанні таких спорів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Розділ III ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА І ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ Стаття 15. Права, обов’язки та відповідальність […]

17. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Особливості застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Трудові спори з участю неповнолітніх. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав неповнолітніх.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава XIII КЗпП «ПРАЦЯ МОЛОДІ» Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у […]

18. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори, що можуть виникати з цих питань. Правова допомога адвоката при розв’язанні таких спорів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава VIII КЗпП «ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ» Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади […]

19. Відрядження і його правове регулювання. Компенсації у зв’язку зі службовими відрядженнями. Документи, що надаються працівником на підтвердження вартості витрат по відрядженню.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

ІНСТРУКЦІЯ про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17.03.2011 […]

20. Правове регулювання, права та гарантії діяльності професійних спілок, їх участь у захисті прав і представленні інтересів працівників при виникненні трудових спорів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава XVI КЗпП «ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ» Стаття 243. Право громадян на об’єднання у професійні спілки Відповідно до Конституції України […]

21. Правове регулювання та особливості умов праці учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав даної категорії працівників.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Основним нормативним регулюванням є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім того Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій […]

22. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх компетенція. Відповідальність за порушення законодавства про працю. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів”.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IX.Законодавство про працю

Глава XVIII КЗпП «НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ» Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю Державний нагляд та контроль […]