1. Загальні засади цивільних відносин (поняття, види та структура). Джерела цивільного права України. Дія актів цивільного законодавства у часі та просторі. Звичай. Аналогія права та аналогія закону.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Стаття 1 ЦК. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, […]

2. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків, здійснення цивільних прав та виконання обов’язків, а також захист цивільних прав та інтересів регулюється Главою 2 та 3 ЦК. […]

3. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Опіка та піклування. Органи опіки та піклування. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Положення про фізичну особі та органи опіки та піклування регулюються розділом II ЦК. Стаття 24 ЦК. Поняття фізичної особи 1. Людина як учасник цивільних відносин […]

4. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Загальні положення про юридичну особу регулюються розділом 7 ЦК. Стаття 80 ЦК. Поняття юридичної особи 1. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому […]

5. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речі та їх класифікація. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Оборотоздатність об’єктів цивільного права.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Стаття 177 ЦК. Види об’єктів цивільних прав 1. Об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати […]

6. Поняття та види правочинів. Принцип свободи договору. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 16 ЦК “ПРАВОЧИНИ” Стаття 202 ЦК. Поняття та види правочинів 1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та […]

7. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Момент недійсності правочину. Оспорюваний та нікчемний правочин. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

§ 2 Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону Стаття 215 ЦК. Недійсність правочину 1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення […]

8. Поняття і підстави представництва. Види представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 17 ЦК «ПРЕДСТАВНИЦТВО» Стаття 237 ЦК. Поняття та підстави представництва 1. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити […]

9. Поняття строку та терміну у цивільному праві України. Визначення та обчислення строків. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Розділ V ЦК «СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ» Стаття 251 ЦК. Поняття строку та терміну 1. Строком є певний період у часі, зі спливом якого […]

10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист особистих немайнових прав.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Стаття 269 ЦК. Поняття особистого немайнового права 1. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі […]

11. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Стаття 297 ЦК. Право на повагу до гідності та честі 1. Кожен має право на повагу до його гідності та честі. 2. Гідність та честь […]

12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття та припинення права власності. Набувальна давність. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Розділ I ЦК ПРАВО ВЛАСНОСТІ Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ Стаття 316. Поняття права власності 1. Правом власності є право особи на річ […]

13. Підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Здійснення права спільної сумісної і спільної часткової власності. Припинення права на частку у спільному майні.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 25 ЦК «ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ» Стаття 346 ЦК. Підстави припинення права власності 1. Право власності припиняється у разі: 1) відчуження власником свого майна; 2) […]

14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припинення права власності на землю. Право власності на житло.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 27 ЦК «ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)» Стаття 373 ЦК. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності 1. Земля є основним національним багатством, […]

15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст сервітуту. Припинення сервітуту.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 29 ЦК «ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ» Стаття 386 ЦК. Засади захисту права власності 1. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності. 2. Власник, […]

16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти і об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

КНИГА ЧЕТВЕРТА ЦК «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Глава 35 ЦК «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» Стаття 418 ЦК. Поняття права інтелектуальної власності 1. Право інтелектуальної […]

17. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Заміна сторони у зобов’язанні. Загальні умови виконання зобов’язання. Підстави припинення зобов’язання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 47 ЦК «ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ’ЯЗАННІ» Стаття 509 ЦК. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення 1. Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона […]

18. Види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зобов’язань.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 49 ЦК «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання Стаття 546 ЦК. Види забезпечення виконання зобов’язання 1. Виконання зобов’язання може […]

19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови договору. Порядок розірвання або зміни договору. Правові наслідки розірвання або зміни договору.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 52 ЦК «ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ» Стаття 626 ЦК. Поняття та види договору 1. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, […]

20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Постанови Пленуму Верховного Суду України, що стосуються питань відшкодування шкоди.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 82 ЦК «ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ» § 1. Загальні положення про відшкодування шкоди Стаття 1166 ЦК. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 1. Майнова шкода, […]

21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

КНИГА ШОСТА ЦК «СПАДКОВЕ ПРАВО» Глава 84 ЦК ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ Стаття 1216. Поняття спадкування 1. Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від […]

22. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона спадкового майна. Оформлення права на спадщину.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в IV.Цивільне право

Глава 86 ЦК «СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ» Стаття 1258. Черговість спадкування за законом 1. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. 2. Кожна наступна черга […]