1. Конституція України про діяльність адвокатури. Механізми реалізації цих конституційних положень. Конституційне право на правову допомогу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Положення частини першої статті 59 Конституції України «кожен має право на правову допомогу» треба розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її […]

2. Право громадян на працю. Правова допомога при захисті передбаченого Конституцією права на працю.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 43 Конституції України закріплює право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно […]

3. Конституційні гарантії захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Механізм правової допомоги, що може бути надана адвокатом при захисті цих прав.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Конституція України закріплює цілу систему гарантій захисту честі, гідності та ділової репутації. До першої групи таких гарантій необхідно віднести уповнова­жуючі норми. Так, стаття 3 Основного […]

4. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної особі органами державної влади та місцевого самоврядування. Здійснення адвокатом представництва громадян у цих справах.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Положеннями Конституції України встановлено: – відповідальність держави перед людиною (стаття 3); – обов’язок держави забезпечити захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання (стаття 13); […]

5. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України. Провадження в справах у Конституційному Суді України.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Правовий статус Конституційного суду України визначено розділом XII Конституції України. Стаття 147 КУ, Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та […]

6. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства. Правовідносини, на які поширюється юрисдикція судів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Загальні засади правосуддя визначені розділом VIII Конституції України. Стаття 124 КУ. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими […]

7. Право на житло згідно з Конституцією України. Надання адвокатом правової допомоги при захисті житлових прав.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 47 Конституції України, кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або […]

8. Конституційне право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 55 Конституції України. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. {Офіційне тлумачення частини першої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп […]

9. Конституційні принципи статусу суддів. Умови призначення на посаду та підстави звільнення з посади суддів.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 127 КУ. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних. Cуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь […]

10. Право на освіту та охорону здоров’я. Надання адвокатом правової допомоги при порушені цих прав.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 53 Конституції України. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, […]

11. Соціальні права громадян України. Правова допомога адвоката при порушенні соціальних прав громадян.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Існують дві точки зору щодо розуміння сутності соціальних та економічних прав людини і громадянина. Зазначають, що багато соціально-економічних прав мають характер принципів, правових стандартів і […]

12. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють ці питання.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 4 Конституції України. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Стаття 25 Конституції України. Громадянин України не може […]

13. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент України, його обрання. Повноваження Президента України.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Україна — унітарна, суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава (стаття 1 КУ), парламентсько-президентська республіка. Влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на […]

14. Обов’язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов’язків.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Конституційні обов’язки – це закріплені в нормах Конституції міри належної поведінки суб’єктів конституційно-правових відносин. Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її […]

15. Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Найважливіші суб’єктивні права і свободи закріплюються в розділі ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” Конституції України. У юридичній навчальній літературі існує декілька класифікацій […]

16. Випадки обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 64 Конституції України. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного […]

17. Акти Кабінету Міністрів України, порядок їх прийняття та набрання ними чинності. Формування Кабінету Міністрів України, його повноваження.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України. […]

18. Повноваження Прокуратури України відповідно до Конституції України, організація та порядок діяльності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 131-1 Конституція України. В Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно […]

19. Захист прав і свобод людини судом. Принцип недоторканості у конституційному праві. Право на правову допомогу. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

З проголошенням України незалежною державою право кожного на судовий захист стало одним із фундаментальних прав людини, гарантованих у конституційному порядку. Закріплене в конституціях більшості розвинутих […]

20. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій та громадських організацій, згідно з Конституцією України.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 36 Конституції України. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод […]

21. Конституційні гарантії свободи вільного вираження поглядів, свободи совісті та мирних зібрань. Конституційні гарантії свободи пересування та політичних прав.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Стаття 33 Конституції України. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, […]

22. Основні положення конституційної реформи щодо здійснення представництва іншої особи в суді, а також захисту від кримінального обвинувачення виключно адвокатом. Незалежність адвокатури України.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в III.Конституційне право

Розділ XV Перехідних положень Конституції України 11) представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами […]