1. Основні принципи адвокатської етики. Дія Правил адвокатської етики за предметом, колом осіб та в часі.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ, затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року (далі – Правила), та закріплюють надзвичайну важливість функціонального навантаження адвокатури, що вимагає від […]

2. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 6. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності […]

3. Конфіденційність. Обов’язок адвоката зберігати адвокатську таємницю.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 10. Конфіденційність Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої […]

4. Компетентність і добросовісність. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 11. Компетентність та добросовісність Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, […]

5. Повага до адвокатської професії. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 12. Повага до адвокатської професії Всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти […]

6. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 13. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності Адвокат має право рекламувати свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства і цих Правил. Рекламні матеріали про адвокатську […]

7. Етичні засади відносин адвоката з клієнтами. Підстави для надання адвокатом правової допомоги. Форма та зміст договору про надання правової допомоги.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Відносинам адвоката з клієнтами присвячено розділ ІІІ Правил адвокатської етики, за яким адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством, йдеться про види адвокатської діяльності на […]

8. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги. Забезпечення підтвердження згоди клієнта на надання йому правової допомоги певним адвокатом.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 15. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання професійної правничої (правової) допомоги. Забезпечення реальної згоди клієнта на надання йому допомоги певним адвокатом […]

9. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі та хід виконання доручення.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 18. Інформування адвокатом клієнта щодо ведення дорученої йому справи Адвокат інформує клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі щодо правової позиції у […]

10. Дотримання принципу законності на стадії прийняття та виконання доручення клієнта. Дотримання поваги до прав інших адвокатів на стадії прийняття доручення клієнта.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 19. Дотримання принципу законності на стадії прийняття доручення клієнта Адвокату забороняється приймати доручення, якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких […]

11. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 24. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням За бажанням клієнта або за погодженням з ним допускається прийняття одного доручення декількома […]

12. Гонорар та оплата фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення. Отримання невнесеного (недонесеного) гонорару.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 28. Гонорар Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів професійної правничої (правової) допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований […]

13. Одностороннє розірвання клієнтом договору про надання правової допомоги. Одностороннє розірвання адвокатом договору про надання правової допомоги. Розірвання договору про надання правової допомоги за взаємною згодою адвоката і клієнта. Обов’язки адвоката при розірванні договору.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 31. Одностороннє розірвання клієнтом договору про надання правової допомоги Клієнт та/або особа, яка уклала договір в інтересах клієнта, має право розірвати договір з адвокатом […]

14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом – юридичною особою.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 38. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом – юридичною особою У відносинах щодо надання професійної правничої (правової) допомоги клієнту – юридичній особі адвокат при […]

15. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 41. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або в разі залучення захисника для проведення окремої […]

16. Етичні аспекти відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 42. Дотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та іншими учасниками судового провадження Представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат […]

17. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування та адміністративної юрисдикції.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами регламентується розділом V Правил адвокатської етики. Стаття 46. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового […]

18. Етичні аспекти взаємин між адвокатами.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Відносити між адвокатами регламентується розділом VI Правил адвокатської етики. Стаття 50. Загальні етичні засади взаємин між адвокатами Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах взаємної поваги, […]

19. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката регламентується розділом VII Правил адвокатської етики. Стаття 54. Співвідношення між професійними обов’язками адвоката і його […]

20. Адвокатське бюро, адвокатське об’єднання як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 61. Поширення Правил адвокатської етики на діяльність адвокатських бюро, адвокатських об’єднань Правила адвокатської етики є обов’язковими для дотримання адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями. У випадках, […]

21. Органи адвокатського самоврядування як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Стаття 61 Правил адвокатської етики, органи адвокатського самоврядування діють з метою забезпечення дійсної незалежності адвокатів у здійсненні їх професійної діяльності; Органи адвокатського самоврядування сприяють та контролюють […]

22. Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність за несплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Оприлюднено 1 коментарОприлюднено в ІІ. Правила адвокатської етики

Відповідальність за порушення правил адвокатської етики регдаментується розділом X Правил адвокатської етики. Стаття 63 Правил адвокатської етики, за порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути […]