1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Адвокатура і судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані пом’ятки видатних адвокатів цих країн про адвокатські професії та ораторське мистицтво.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Слово «адвокатура» походить від латинського advocatus («закликаний на допомогу»). У Стародавньому Римі терміном «адвокат» позна­чалися рідні або друзі позивача, які супроводжували його до суду, давали […]

2. Історія української адвокатури. Судове представництво в Київській Русі у ІХ-ХІІІ століттях та характерні риси цього представництва.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Адвокатура в Україні як особливий правовий інститут була юридично визначена в реформах 1864 року, однак цьому передував її аналог — судове представництво. У період Київської […]

3. Створення професійної адвокатури в Україні, формування поняття «адвокат». Пам’ятки права ХІV-ХVІ століть. Вимоги до осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю у цей період.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

В Україні формування професійної адвокатури відбулося у польсько-литовську добу (XIV-XVI ст.). У Першому Литовському Статуті (1529) вживається термін «прокуратор» або «речник» щодо професійних юристів. У […]

4. Судова реформа 1864 року в Росії. Присяжні повірені в Україні. Повноваження Рад присяжних повірених. Принципи організації та діяльності адвокатури у 1864-1917 роках. Найбільш відомі адвокати цього періоду.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

З метою запровадження «суду скорого, правого, милостивого і рівного для всіх підданих» Олександром ІІ в Росії проведено Судову реформу (1864), за якою судова влада отримала […]

5. Адвокатура України у 1917-1922 роках. Організаційні форми адвокатської діяльності у цей період.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Після Жовтневого перевороту адвокатура практично була ліквідована, незва­жаючи на те, що багато видатних революціонерів досконало знали особливості адвокатської професії, оскільки практикували як адвокати за часів […]

6. Адвокатура України у 1922-1931 роках. Керівні органи адвокатури та їх повноваження. Судова реформа 1922 року. Нормативні акти, що регулювали організацію та діяльність адвокатури України. Порядок набуття статусу адвоката у цей період.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Нові методи господарювання, що стали запроваджуватися в Україні в зазначений період, вимагали реорганізувати й форми діяльності захисників. Крім того, в цей час у їхньому середовищі […]

7. Адвокатура України у період 1931-1939 років. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об’єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів і дисциплінарна відповідальність адвокатів у цей період.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

У зв’язку зі скасуванням у жовтні 1929 р. індивідуальної адвокатської практики здійснювалося реформування системи оплати праці захисника. Наказом НКЮ від 17 травня 1931 р. оплата […]

8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у період 1939-1962 років. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. оплата праці адвокатів, нормативне регулювання. Дисциплінарна відповідальність адвокатів і порядок стажування дисциплінарних стягнень у цей період.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

В 1939 році Совнарком СРСР прийняв «Положення про адвокатуру СРСР», в якому був відсутній термін «захисник», а були закріплені терміні «адвокат» та «адвокатура». Керівництво колегіями […]

9. Правове становище адвокатури України у період 1962-1980 років. Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження. Прийом і виключення із колегій адвокатів у цей період.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

В 1962 році Верховна Рада УРСР затвердила нове «Положення про адвокатуру», яким було внесено ряд змін. Зокрема, загальні збори колегії адвокатів, окрім президії, також строком […]

10. Адкокатура України у період 1980-1990 років. нормативно-правові акти, що регулювали діяльність адвокатури. Створення Спілки адвокатів України. Органи адвокатського самоврядування у цей період.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

В 1980-му році затверджено «Положення про адвокатуру», яке детальніше регламентувало діяльність колегій адвокатів республіки, розширило види юридичної допомоги громадянам. Положення підкреслило особливий статус адвокатури (добровільне […]

11. Закон України «Про адвокатуру» 1991 року. Його підготовка, прийняття та введення в дію. Набуття статусу адвоката за цим Законом. Права і обов’язки адвоката, оплата праці та дисциплінарна відповідальність за Законом України «Про адвокатуру».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

На виконання рішень Установчого з’їзду адвокатів 1990 року правління Спілки утворило комісію, яка розпочала роботу над проектом першого в Україні Закону про адвокатуру. Наприкінці 1990 […]

12. Завдання адвокатури згідно з Конституцією України. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність адвокатури у сучасний період. Положення про Раду адвокатів України. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Правила адвокатської етики, Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Згідно зі статттями 29, 59, 63 Конституції України, завданням адвокатури є забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги. Статтею 131-2 Конституції України […]

13. Організаційні форми адвокатської діяльності за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Правовий статус і реєстрація адвокатських об’єднань, адвокатського бюро та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Згідно частини 3 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі — Закон) чітко передбачено, що «Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або […]

14. Види адвокатської діяльності. Особливості виконання доручень у кримінальних провадженнях та цивільних справах: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару, обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом, можливості та підстави припинення виконання доручення та дострокове розірвання угоди про надання правової допомоги.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Стаття 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 1. Видами адвокатської діяльності є: 1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий […]

15. Структура органів адвокатського самоврядування відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

В статті 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі — Закон) сказано, що адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості для виконання […]

16. Поняття адвокатської таємниці та гарантії адвокатської діяльності згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Форми реагування адвокатом на дії осіб, що посягають на втручання чи розкриття адвокатської таємниці та порушують гарантії адвокатської діяльності.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Стаття 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває […]

17. Система безоплатної правової допомоги громадянам в Україні, роль адвокатури в ній. Первинна та вторинна безоплатна правова допомога, порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних провадженнях.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Відповідно до пункту «с» частини 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі «ЄКПЛ») кожний обвинувачений у вчиненні кримінального […]

18. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Стаття 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж […]

19. Стажування, його мета та порядок проходження. Правовий статус стажиста адвоката. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Стаття 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», стажування полягає в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську […]

20. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Системи оплати праці адвокатів. Основні та додаткові підстави оплати праці адвоката. Оплата праці адвоката при достроковому припиненні виконання угоди про надання правової допомоги.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Стаття 30 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. […]

21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові підстави та види дисциплінарних стягнень. Умови і порядок порушення дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок і строки оскарження рішень про накладення на адвокатів дисциплінарних стягнень. Підстави зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Стаття 33 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. […]

22. Акти Національної асоціації адвокатів України: Положення про Раду адвокатів України, Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Оприлюднено Залишити коментарОприлюднено в I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, затверджено установчим з’їздом адвокатів України від «17» листопада 2012 року (зі змінами від «26-27».04.2014) I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (далі […]