Усна частина

I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність
ІІ. Правила адвокатської етики
III. Конституційне право
IV. Цивільне право
V. Цивільне процесуальне право
VI. Кримінальне право
VІІ. Кримінальне процесуальне право
VІІІ. Господарське та господарське процесуальне право
IX. Законодавство про працю
X. Житлове право
XI. Сімейне право
XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство
XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство
XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)
XV. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод